پیشینه کتابخانه مرکزی

کتابخانه مرکزی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:

کتابخانه مرکزی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 مجموعه کتابخانهٔ مرکزی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1356 در مرکز ایرانی مطالعهٔ فرهنگ­ها پایه­گذاری شد. این کتابخانه، در حال حاضر یکی از غنی­ترین کتابخانه­های ایران در حوزهٔ علوم انسانی است. کتابخانهٔ مرکزی، به­صورت فعلی آن، در سال 1361 با ادغام کتابخانه­های چند مؤسسه تحقیقاتی از جمله، فرهنگستان ادب و هنر، پژوهشکدهٔ علوم ارتباطی و توسعهٔ ایران، بنیاد فرهنگ ایران، بنیاد شاهنامهٔ فردوسی، مرکز ایرانی مطالعهٔ فرهنگ­ها و . . . ایجاد شد. این کتابخانه بیش از یکصد هزار جلد کتاب به زبانهای فارسی، عربی، اردو، ترکی و زبان­های اروپایی درحوزهٔ علوم انسانی دارد. ادبیات فارسی، زبان­شناسی، فلسفه، دین، فرهنگ و زبان­های باستانی، تاریخ ایران و تاریخ سایر کشورها و علوم اجتماعی و اقتصادی، موضوعات اصلی مجموعهٔ کتابخانه را تشکیل می­دهد.

موجودی مجله­ها و کتاب های فهرست­شدهٔ کتابخانه مرکزی

       25141 عنوان کتاب فارسی، عربی و اردو

       29774 عنوان کتاب به زبان­های اروپایی

            841 عنوان نشریات فارسی گذشته

            200 عنوان نشریات فارسی جاری

           538 عنوان نشریات لاتین گذشته