مسئولیت‌ها

مسئولیت‌ها
دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی

وظایف


    برقراری ارتباط با سایر دانشگاه‌های داخلی، خارجی و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقات جهت جمع آوری اطلاعات علمی موردنیاز و همچنین جلب همکاری آنها در زمینه‌های مختلف علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
    ترجمه نامه‌ها، مجلات و اسناد مختلف پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و گروه‌های تحقیقاتی تابعه به زبان فارسی و زبان‌های خارجی.
    برنامه‌ریزی سمینارها، کنگره‌ها، سمپوزیوم‌ها و همایش‌های علمی بین‌المللی با همکاری سایر واحدها و پژوهشگاه‌ها و همچنین ارائه اعتبارات لازم به مراجع ذیربط.
    بررسی صلاحیت دانشمندان ایرانی مقیم خارج از کشور برای همکاری علمی.
     تسهیل در پذیرش دانشجویان خارجی در مقاطع مختلف تحصیلی با همکاری گروه‌های تحقیقاتی.
    همکاری با دیگر واحدهای تحقیقاتی و واحد همکاری‌های علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف اتصال انجمن‌ها و پژوهشکده‌های پژوهشگاه‌ به جامعه علمی بین‌المللی و دانشمندان خارجی.
    تهیه یادداشت‌هایی برای درک همکاری‌های علمی با دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های خارج از کشور و شرکت در کنفرانس‌های علمی و بین المللی.
    رسیدگی به امور اساتید و محققان خارجی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
    بازنگری در گزارش‌های علمی محققان و اساتید که برای تحقیق و مشارکت در مرکز علمی فرهنگی و بین المللی در خارج از کشور اعزام شده‌اند و خلاصه طرح‌ها برای مراجع ذیربط.
    بررسی دوره‌های آموزش زبان خارجی، از طریق تفاهم‌نامه فرهنگی و همکاری با پژوهشگاه‌های ذیربط در این زمینه.
    بررسی اطلاعات و تهیه و تنظیم گزارش‌هایی درباره همکاری‌های علمی و فرهنگی با دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی در داخل و خارج از کشور.
    همکاری با کمیسیون ملی یونسکو برای تحقیقات و پروژه‌های فرهنگی.