فرم ها و آیین نامه ها

نمونه فیش حقوق به انگلیسی

فرم های مربوط به فرصت مطالعاتی برای دانشجویان

راهنمای ثبت همایش بین المللی در سامانه ISC

آیین نامه همایشهای علمی

فرم مشخصات مهمانان همایش ها

 

مراحل دعوت از مهمانان خارجی

 

امور مربوط به مهمانان خارجی اعم از:

 • شرکت کنندگان در همایش‌های بین المللی در پژوهشگاه
 • استفاده کنندگان از فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی خارجی در پژوهشگاه
 • همکاران پژوهشی
 • هیأت‌های عقد تفاهم نامه
 • دانشجویان

که دعوت از آنان رسماً تأیید شده است، طی فرآیند ذیل انجام می‌گیرد:

 1. ارسال اطلاعات شخصی و علمی فرد / افراد از سوی پژوهشکده / مرکز به دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی در قالب نامه رسمی و فرم مشخصات
 2. ارسال مدارک مورد نیاز برای روادید (اسکن صفحه مشخصات گذرنامه، عکس پرسنلی معتبر برای صدور روادید و فرم ۱, ۲ مخصوص مشخصات برای مهمانان آمریکایی و انگلیسی)

(برای پیش‌بینی شرایطی که ممکن است صدور روادید را به تعویق بیندازد، توصیه می‌شودکلیه مدارک برای کشورهای اروپایی یا آسیایی حداقل۲ ماه و برای مهمانان آمریکایی و انگلیسی حداقل ۵ ماه پیش از برگزاری همایش ارسال شود).

 1. ارسال برنامه دقیق حضور مهمانان در ایران از سوی پژوهشکده / مرکز به دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی برای رزرو هتل، رفت و آمد فرودگاهی، شهری و بین‌شهری و برنامه‌ریزی‌های جانبی
 2. تعیین نماینده از سوی پژوهشکده / مرکز جهت ارتباط مستمر با دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی
 3. ارسال رونوشت کلیه مکاتبات در خصوص مهمانان خارجی به دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی

 

 • بدیهی است تأییدیه کلیه مکاتبات مربوط به هزینه‌ها اعم از بلیط رفت و برگشت، سفرهای بین‌شهری، رزرو هتل، پذیرایی داخل و خارج از پژوهشگاه و... بایستی از سوی پژوهشکده / مرکز میزبان صورت گیرد و رونوشت آن برای دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی ارسال گردد.