لیست اعضا هیات علمی

تعداد بازدید:۷۵۱۶

رئیس پژوهشکده:


اعضاء هیات علمی:

 

اعضای بازنشسته پژوهشکده

  • نامدار آزادگان
  • عزت الله رادمنش
  • مشایخ فریدنی
  • الهامه مفتاح
  • وهاب ولی
  • مرحوم فاطمه پیرا