عمومی

تعداد بازدید:۸۵۰

شورای عمومی

رییس شورا : دکتر عبدالرحمن حسنی‌فر

دبیر شورا : مهسا ویسی

اعضای شورا : دکتر عبدالرحمن حسنی‌فر، دکتر علیرضا ملایی توانی، دکتر سیدرحیم ربانی‌زاده، دکتر پروین ترکمنی‌آذر، دکتر شهرام یوسفی‌فر، دکتر صفورا برومند، دکتر الهام ملک‌زاده، دکتر نیره دلیر، دکتر مهسا ویسی، دکتر محمدامیر احمدزاده، لیدا ملکی، فائزه توکلی، سید محمد محمدی، فریدون شیرین‌کام، مینو محسنی.

 

اهداف شورای عمومی پژوهشکده:

 1. افزایش تعاملات اعضای پژوهشکده
 2. کاستن مشکلات
 3. افزایش مشارکت عمومی اعضاء پژوهشکده
 4. هم افزایی ظرفیت‌های اعضاء برای موضوعات عمومی

 

ترکیب اعضای شورای عمومی

 1. رئیس پژوهشکده (رئیس شورا)
 2. اعضای هیات علمی پژوهشکده
 3. کارشناسان پژوهشکده

 

وظایف شورای عمومی پژوهشکده

 1. طرح مشکلات عمومی اعضاء پژوهشکده
 2. بررسی و ارائه پیشنهاد برای رفع مشکلات عمومی
 3. پیگیری مصوبات شورا برای تحقق و اجرا

 

نحوه برگزاری جلسات شورا

 1. جلسات عمومی پژوهشکده هر ماه یکبار برگزار می­شود و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می­یابد.