مراحل آمادگی جهت برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد - مهم

۱۶ شهریور ۱۳۹۸ | ۰۸:۴۸ کد : ۱۸۵۰۸ اخبار تحصیلات‌تکمیلی
تعداد بازدید:۶۳

کارهایی که می بایست قبل ازبرگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انجام دهید: 

1- دریافت فرم انتخاب موضوع از کارشناس پژوهشی 
2- ثبت موضوع پایان نامه و دریافت فرم پیشینه پژوهش از ایرانداک 
3- تکمیل فرم گزارش ادواری پیشرفت پایان نامه 
4- ارائه اصل پروپوزال تصویب شده و صورتجلسه شورای پژوهشکده به کارشناس پژوهشی 
5-تحویل پژوهش ورزی 
6-دریافت اعلام وصول مقاله و ارائه به کارشناس پژوهشی 
7-برگزاری جلسه گزارش شفاهی در پژوهشکده 
8- ارائه گواهی شرکت در جلسه دفاعیه 

بدیهی است پرونده ایی که هر کدام از موارد فوق را نداشته باشد اجازه برگزاری جلسه دفاع را نخواهد گرفت . 

جهت توضیحات بیشتر و بررسی پرونده به کارشناس امور پژوهش آقای ساده مراجعه فرمایید .

88490214 


نظر شما :