برنامه همایش

همایش بین‌المللی
 همگرایی و واگرایی؛
 گفت‌وگویی میان‌فرهنگی- میان‌دینی

۲۰ تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


 افتتاحیه
دوشنبه ۲۰ اسفند- سالن حکمت

ساعت

برنامه

۹-۸:۳۰

ثبت نام

۹:۰۵-۹

تلاوت قرآن- پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران

۹:۲۰-۹:۰۵

سخنرانی دکتر علی‌اصغر مصلح، دبیر همایش

۹:۳۰-۹:۲۰

معرفی بنیاد الکساندر فون هومبولت و برنامه‌های آن

۹:۴۵-۹:۳۰

سخنرانی دکتر حسینعلی قبادی، رئیس پژوهشگاه

۱۰:۱۵-۹:۴۵

سخنرانی دکتر رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم ج.ا.ا
«غربت و ملال در شهر تجدد و درد توسعه‌نیافتگی در دوران تجددمآبی»

۱۰:۴۵-۱۰:۱۵

سخنرانی دکتر هانس کریستین گونتر، استاد دانشگاه فرایبورگ
«حقیقت دینی چیست؟»

۱۱:۰۵-۱۰:۴۵

 

دوشنبه ۲۰ اسفند- صبح
همگرایی و واگرایی: نمونه‌ها (۱)

 

مکان: سالن اندیشه

رئیس جلسه: محمدرضا حسینی بهشتی

ساعت

سخنران

عنوان سخنرانی

۱۱:۳۰-۱۱:۰۵

نصراله پورجوادی

مفهوم «وحدت تمام ایمان‌ها» از منظر حکیم ایرانشهری

۱۱:۵۰-۱۱:۳۰

احمدعلی حیدری

هرمنوتیک گفت‌وگو در بیان عبدالجواد فلاطوری؛ راهی برای همگرایی میان ادیان

۱۲:۰۵-۱۱:۵۰

فرزانه قدمیاری

تجربه همگرایی دینی در سده‏های دوم و سوم هجری

۱۲:۳۰-۱۲:۰۵

بحث آزاد

۱۴-۱۲:۳۰

 

 

دوشنبه 20 اسفند- عصر
همگرایی و واگرایی با توجه به مبانی و الگوها

مکان: سالن اندیشه

رئیس جلسه: دومینیک اومیرا

ساعت

سخنران

عنوان سخنرانی

14:25-14

دومینیک اومیرا

فضیلت‌های یونانی در فلسفه اسلامی

14:50-14:25

داگمار دوتینگ

خود ساخت؛ خوشنویسی به عنوان مکان صورت بیصورت در چارچوب فلسفه نیشیدا

15:05-14:50

حسین شقاقی

محدوده­ی ضروریِ هم­گرایی برای آغاز مفاهمه؛ در پرتو انتقاد هانس گلاک به اصل حمل به صحت دیویدسون

15:30-15:05

بحث آزاد

16-15:30

 

دوشنبه 20 اسفند- عصر
همگرایی و واگرایی: نمونه‌ها (2)

مکان: سالن اندیشه

رئیس جلسه: نصراله پورجوادی

ساعت

سخنران

عنوان سخنرانی

16:25-16

عباس منوچهری

ملاقات دوباره به صورتی متفاوت: دستور زبانی شاعرانه در راستای همگرایی

16:50-16:25

فلیکس باخمن

میراث عصر روشنگری: مسافران «منور الفکر» در مشرق‌زمین

17:05-16:50

محمدحسین سرانجام

همگرایی و واگرایی در زیارت اربعین به مثابه رویدادی میان‌فرهنگی

17:30-17:05

بحث آزاد

 

 

سه شنبه 21 اسفند- صبح
واکاوی مبانی واگرایی و همگرایی (1)

مکان: سالن اندیشه

رئیس جلسه: محمدجواد صافیان

ساعت

سخنران

عنوان سخنرانی

9:25-9

سیدحمید طالب‌زاده

حکمت متعالیه و امکان همگرایی

9:50-9:25

شمس‌الملوک مصطفوی

نقش گفتمان عرفانی در ایجاد همگرایی فرهنگی- دینی

10:05-9:50

رضا دهقانی

«سیاست سوگواری» به مثابه بستری برای واگرایی

10:30-10:05

بحث آزاد

11-10:30

 

سه شنبه 21 اسفند- صبح
واکاوی مبانی همگرایی و واگرایی (2)

مکان: سالن اندیشه

رئیس جلسه: هانس- کریستین گونتر

ساعت

سخنران

عنوان سخنرانی

11:25-11

محمدجواد صافیان

تأملی بر امکان و ضرورت همگرایی

11:50-11:25

مجتبی امیری

بنیان‌های نظری همگرایی و واگرایی در تعاملات مسلمانان و مسیحیان

12:05-11:50

محمدمهدی فلاح

حقیقت دینی درنظر ریمون پانیکار؛ محملی برای هم‌گرایی ادیان

12:30-12:05

بحث آزاد

14-12:30

 

 

سه شنبه 21 اسفند عصر
تاثیر همگرایی و واگرایی بر دین‌پژوهی

مکان: سالن اندیشه

رئیس جلسه: اصفا ویدیانتو

ساعت

سخنران

عنوان سخنرانی

14:25-14

محمد لگن‌هاوزن

انتخاب سه‌حدی کاذب: انحصارگرایی، شمول‌گرایی وکثرت‌گرایی

14:50-14:25

ایرمگارد پین

یکتاپرستی، حقیقت و خشونت

15:05-14:50

مالک شجاعی جشوقانی

مواجهه دین و علوم انسانی ؛ از واگرایی تا همگرایی

15:30-15:05

بحث آزاد

16-15:30

 

 

سه شنبه 21 اسفند عصر
شرایط و بستر گفتگو و همگرایی

مکان: سالن اندیشه

رئیس جلسه: هاینز- گرهارد یوستنهوفن

ساعت

سخنران

عنوان سخنرانی

16:25-16

اصفا ویدیانتو

گفت­وگوی میان­دینی در عصر پسا- حقیقت

16:50-16:25

حمید پارسانیا

معنا و ارتباطات میان‌فرهنگی

17:05-16:50

محمدمهدی اردبیلی

بستر گفت‌وگو: فرهنگ یا متافیزیک؟

17:30-17:05

بحث آزاد

 

چهارشنبه 22 اسفند- صبح
همگرایی در پرتو دین و اخلاق

مکان: سالن اندیشه

رئیس جلسه: سالواتوره لاوچیا

ساعت

سخنران

عنوان سخنرانی

9:25-9

ریکاردو پوزو

نوآوری اجتماعی، نوآوری فرهنگی، نوآوری دینی

9:50-9:25

مریم صانع‌پور

همگرایی اخلاقی در دنیای مجازی با استفاده از قرآن کریم

10:05-9:50

زهرا شریف

فضایل اخلاقی پایه؛ مبنای تقارب فرهنگی

10:30-10:05

بحث آزاد

11-10:30

 

 

چهارشنبه 22 اسفند- صبح
همگرایی و واگرایی با تاکید بر عرفان اسلامی

مکان: سالن اندیشه

رئیس جلسه: ریکاردو پوزو

ساعت

سخنران

عنوان سخنرانی

11:30-11

سالواتوره لاوچیا

به سوی نوعی خود گفتگویی: متافیزیکِ نور به مثابه چشم‌اندازی فلسفی برای مواجهه میان‌دینی

11:50-11:30

شهین اعوانی

واگرایی و هم‌گرایی مؤمن و کافر در مثنوی

12:05-11:50

زهره معماری

همگرایی و واگرایی ادیان و پرسش از ضرورت آن در جهان کنونی

12:30-12:05

بحث آزاد

13:30-12:30

 

 

چهارشنبه 22 اسفند- عصر
گفت‌وگو و امکان همگرایی دینی

مکان: سالن اندیشه

رئیس جلسه: احمدعلی حیدری

ساعت

سخنران

عنوان سخنرانی

13:50-13:30

علی‌اصغر مصلح

همگرایی «من» و «دیگری» در شرایط غلبه قدرت

14:10-13:50

انور عالم

اسلام و مدرنیته: نیاز به گفت­وگوی میان­فرهنگی در باب نظام بین­المللی سلطه با ارجاع خاص به مساله هسته­ای ایران

14:25-14:10

ماندانا چگنی فراهانی

تحلیل دازاین و امکان همگرایی دینی

14:40-14:25

بحث آزاد

 

اختتامیه
چهارشنبه 22 اسفند- سالن حکمت

ساعت

برنامه

15:05-14:40

سخنرانی دکتر سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، مدیر گروه فلسفه دانشگاه تهران
« اندیشه میان‌فرهنگی به‌عنوان شرطی ممکن برای مفاهمه میان‌دینی»

15:30-15:05

سخنرانی دکتر هاینز- گرهارد یوستنهوفن، پژوهشگر پژوهشکده الهیات و صلح هامبورگ
« حقیقت در اخلاق سیاسی»

15:40-15:30

جمع‌بندی همایش

16-15:40

تقدیر و تشکر