همکاران همایش

همکاران همایش

دبیر همایش: دکتر علی‌اصغر مصلح

دبیر اجرایی همایش: دکتر احمدعلی حیدری

مسئول کمیته اجرایی همایش: فرزانه قدمیاری

کمیته علمی همایش:

دکتر علی‌اصغر مصلح، دکتر محمدرضا حسینی بهشتی،  دکتر احمدعلی حیدری، دکتر سیدحمید طالب‌زاده، دکتر شهین اعوانی، دکتر شمس‌الملوک مصطفوی، دکتر مریم صانع‌پور، دکتر مهدی معین‌زاده، دکتر هانس-کریستین گونتر

کمیته اجرایی همایش:

دکتر حسین شقاقی، دکتر محمدمهدی اردبیلی، دکتر زهره معماری، دکتر رضا دهقانی ،  مجید حدادی، مهدی فلاح، ماندانا چگنی فراهانی، نیلوفر رئیسی‌نیا، فرزانه قدمیاری