مطالب مرتبط با کلید واژه

شکوه‌السادات حسینی


دکتر حسینی: مسئولیت اصلی ما ایجاد ارتباط میان اعضای هیأت علمی پژوهشکده‌ها و پژوهشگران مختلف جهان است

این دفتر زیرمجموعه‌ی حوزه‌ی ریاست است و درواقع یکی از مدیریت‌های ستادی پژوهشگاه محسوب می‌شود و مسئولیت اصلی آن ارتباط دادن اعضای هیأت علمی پژوهشکده‌ها با پژوهشگران حوزه‌ی علوم انسانی در سطح دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های جهان است.

ادامه مطلب