عنوان طرحهای پژوهشی

تعداد بازدید:۸۳
 1. بررسی، تحلیل و بازخوانی انتقادی تاریخ رشتۀروان شناسی در مقاطع گوناگون تحصیلی از تاسیس دانشگاه تهران تا سال 1395 (فاز اول)
 2. بررسی، تحلیل و بازخوانی انتقادی تاریخ رشتۀروان شناسی در مقاطع گوناگون تحصیلی از تاسیس دانشگاه تهران تا سال 1395 (فاز دوم)
 3. ارائه مدل مفهومی از عوامل خطر و محافظت کننده برای پیشبینی سوء مصرف مواد در بین نوجوانان ایران: مرور نظاممند و فراتحلیل
 4. فهم مردم نگارانه از داربست شناختی و ابعاد والدگری مادران ایرانی
 5. بایسته های فرهنگی روانشناسی شناختی در ایران؛ یک مطالعه مقدماتی
 6. بازخوانی انتقادی تاریخ و روند تحول برنامه های آموزشی رشته علوم تربیتی
 7. تغییرات شناختی مرتبط با سن در سالمندان؛ شناسایی، پیامد برای زندگی روزانه، آموزش
 8. تدوین یک بسته جامع مداخلهای مبتنی بر نظریه chc، به منظور ارتقاء مکانیسمهای شناختی پایه در کودکان
 9. تدوین یک بسته جامع استعدادیابی شناختی و روانی حرکتی معتبر و روا برای کودکان 5 تا 16 ساله شهر تهران بر  اساس الگوی نظری CHC

 1. علل گرایش و نگرش دانشجویان غیر متاهل نسبت به هریک از انواع روابط زن و مرد به جز ازدواج رسمی (با تاکید بر ازدواج سفید) در شهر تهران
 2. شناسایی عوامل موفقیت و شکست در ازدواج و طراحی مدلی برای پیش بینی احتمال طلاق در بین زوج های متقاضی ازدواج
 3. بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و رابطه بین هوش هیجانی و اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان دبیرستان های شهر تهران
 4. تهیه برنامه پیشگیری و درمان اعتیاد به اینترنت برای دانش آموزان و دانشجویان و بررسی اثر بخشی برنامة تهیه شده
 5. بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران: میزان شیوع، وضعیت جمعیت شناختی، ویژگی های شخصیتی معتادان
 6. شناسایی آثار بازی های رایانه ای در کودکان و نوجوانان و تدوین راهبرهایی برای مدیریت این آثار
آخرین ویرایش۲۴ فروردین ۱۴۰۱