تاریخچه گروه

تعداد بازدید:۸۵۸

مهمترین محور فعالیت‌های گروه روانشناسی چنین ترسیم شده است:

 1. تحقیق و پژوهش در زمینه‌های مختلف روانشناسی و علوم تربیتی با نگاه اسلامی ـ ایرانی؛
 2. همکاری با گروه‌های آموزشی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه‌ها و مراکز علمی؛
 3. ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و ایجاد امکانات خدمات روانشناسی و مشاوره­ای؛
 4. چاپ و نشر مجلات و کتاب‌های ارزشمند در زمینه‌های روانشناسی و علوم تربیتی؛
 5. نمایه سازی پژوهش‌های روانشناسی به زبان‌های غیرفارسی؛
 6. طرح معیاریابی آزمون‌های مختلف روانشناسی؛
 7. ایجاد کتابخانة تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی؛
 8. ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بین‌المللی بین محققان و متخصصان حوزه تخصصی مزبور؛
 9. همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح‌ها و برنامه‌های مربوطه؛
 10. تشکیل گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی؛
 11. برگزاری نشست‌ها و گردهمایی‌های علمی با دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه به منظور معرفی روانشناسی و علوم تربیتی اسلامی ـ ایرانی.
آخرین ویرایش۲۴ فروردین ۱۴۰۱