معرفی کتاب" مدیریت منابع انسانی" با ترجمه عضو هیات علمی گروه پژوهشی مدیریت

معرفی کتاب" مدیریت منابع انسانی"

۰۳ آبان ۱۴۰۰ | ۱۳:۳۶ کد : ۲۱۴۴۲ مهمترین خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۲۰۳
کتاب" مدیریت منابع انسانی" با ترجمه خانم دکتر الهام ابراهیمی، عضو هیات علمی گروه پژوهشی مدیریت منتشر شد.
معرفی کتاب" مدیریت منابع انسانی"

کتاب" مدیریت منابع انسانی کسب مزیت رقابتی"  با تالیف: ریموند نوئه، باری گرهارت، جان هالبنک،پاتریک رایت و با ترجمه خانم دکتر الهام ابراهیمی، عضو هیات علمی گروه پژوهشی مدیریت منتشر شد.

درباره کتاب:

شاید یکی از دلایل اصلیِ نادیده گرفتن یا لااقل کم‌توجهی سازمان‌ها به مدیریت منابع انسانی (در قیاس با کارکردهایی نظیر مدیریت مالی و مدیریت بازاریابی) این است که مدیریت منابع انسانی در راستای استراتژی سازمان، حصول نتایج عملیاتی، و در مجموع کسب مزیت رقابتی برای سازمان نقشی ایفا نمی‌کند.

این شکاف، موضوع کتاب حاضر است. در این کتاب همواره خط اتصال «کارکردهای مدیریت منابع انسانی» با هدف غایی «کسب مزیت رقابتی برای سازمان» حفظ شده است. کارکردهای عمده مدیریت منابع انسانی شامل «مدیریت استراتژیک منابع انسانی»، «تحلیل و طراحی شغل»، «برنامه‌ریزی منابع انسانی و کارمندیابی»، «انتخاب و به‌کارگماری»، «آموزش»، «مدیریت عملکرد»، «توسعه کارکنان»، «جدایی و نگهداشت کارکنان»، «تصمیمات ساختار پرداخت»، «پرداخت مبتنی بر مشارکت» و «مزایای کارکنان» به تفصیل در فصول مختلف کتاب مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

 

این کتاب توسط نشر مهربان نشر چاپ شده است.


نظر شما :