روش نگارش و ارسال مقالات

تعداد بازدید:۱۵۲۹

روش نگارش:

چکیده مقاله:

  • چکیده کوتاه به فارسی و انگلیسی (150 تا 250 کلمه)
  • انتخاب 3 تا 5 کلیدواژه
  • قلم بی‌‏لوتوس13
  • ارسال در قالب فایل Word

مقاله اصلی:

  • چکیده و متن مقاله شامل مقدمه، مبانی نظری، روش تحقیق، یافته‌ها و تحلیل و نتیجه‌گیری (کاربرد این عناوین الزامی نیست).
  • حجم کل مقاله با منابع و چکیده حداقل 3000 (یا 7 صفحه) و حداکثر8000 کلمه (یا 23صفحه).
  • قلم بی‌‏لوتوس13 در صفحات23 سطری با حاشیه معمولی
  • ارسال در قالب فایل Word

 

شیوه ارسال چکیده و مقاله اصلی:

صرفا از طریق  ارسال به ایمیل همایش به آدرس: interculturalstudies.ir@gmail.com

 

انتشار چکیده و مقالات اصلی:

پس از داوری تخصصی، مقاله مراحل زیر را طی خواهد کرد:

الف ـ چاپ چکیده‌های پذیرفته شده در کتاب چکیده مقالات همایش. از صاحبان مقالاتی که چکیده آن‌ها پذیرفته می‌شود درخواست می‌گردد برای ارسال اصل مقاله تا تاریخ اعلام شده اقدام کنند.

ب- چاپ مقاله در مجموعه مقالات همایش. مقالات ارسالی پس از داوری در صورت تایید در مجموعه مقالات همایش چاپ خواهد شد.

ج- ارائه در همایش و چاپ در مجموعه مقالات. مقالاتی که برای ارائه در همایش پذیرفته شوند، در مجموعه مقالات همایش چاپ می‌شوند یا به تشخیص داوران برای مجلات علمی- پژوهشی همکار ارسال می‌شوند تا در اولویت داوری و چاپ قرار گیرند.

دـ ارجاع به مجلات علمی ـ پژوهشی.  مقالات برگزیدۀ داوری شده به فصلنامه‌های علمی- پژوهشی همکار با دبیرخانه همایش، ادبیات پارسی معاصر ، پژوهش‌های بین رشته‌ای ادبی پژوهشگاه علوم انسانی، نقد ادبی دانشگاه تربیت مدرس ، با اولویت برای انجام مراحل داوری در آن نشریات ارسال خواهد شد. در صورت عدم پذیرش مقاله از سوی هیات تحریریه نشریۀ موردنظر، مقاله برای چاپ در مجموعه مقالات همایش در نظر گرفته می‌شود.

 

 

 

کلید واژه ها: شیوه نامه نگارش مقاله ارسال مقاله همایش ادبیات تفکر میان فرهنگی

آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۴۰۰