منابع زبان فارسی

تعداد بازدید:۷۲۵

معرفی ساختار و ظرفیت‌های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در حوزه زبان و ادبیات فارسی

  • پژوهشکده‌ها

پژوهشکده زبان و ادبیات https://www.ihcs.ac.ir/literature/fa

پژوهشکده زبان‌شناسی https://www.ihcs.ac.ir/linguistics/fa

  • منابع کتابخانه و پایگاه‌های الکترونیک

کتابخانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی https://www.ihcs.ac.ir/library/fa

کتابخانه استاد مجتبی مینوی https://www.ihcs.ac.ir/minovi/fa

مجموعه پیکره‌ها، لغتنامه‌ها و سامانه‌های پژوهشکده زبان‌شناسی https://www.ihcs.ac.ir/corpora/fa

پایگاه دادگان زبان فارسی https://pldb.ihcs.ac.ir/

سامانه ارزیابی مهارت درک مطلب فارسی‌آموزان با قابلیت تعامل دوسویه (آموزش برخط زبان فارسی)Top of Form

http://coling.ihcs.ac.ir/login/

معرفی طرح آموزش زبان و فرهنگ ایران به غیرفارسی‌زبانان https://www.ihcs.ac.ir/azofa/fa

  • نشریات

مجله کهن‌نامه ادب فارسی https://classicallit.ihcs.ac.ir/

مجله ادبیات پارسی معاصر https://contemporarylit.ihcs.ac.ir/

پژوهش‌های بین‌رشته‌ای ادبیhttps://lir.ihcs.ac.ir/

مجله زبان‌شناخت https://languagestudy.ihcs.ac.ir/

مجله زبان و زبان‌شناسی https://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/

مجله نقدنامه زبان و ادبیات فارسی https://literature.ihcs.ac.ir/

مجله نقدنامه زبانشناسی https://cll.ihcs.ac.ir/

مجله نقدنامه زبان‌های خارجی https://brjofls.ihcs.ac.ir/

آخرین ویرایش۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱