مطالب مرتبط با کلید واژه

جلال منتظری شورکچالی


جلال منتظری شورکچالی

  رزومه در سیماپ         رزومه انگلیسی EN   مقالات در پرتال جامع پروفایل در شبکه‌های علمی     فایل سخنرانی‌ها            مشخصات فردی: نام                     جلال نام خانوادگی         منتظری شورکچالی مرتبه علمی          استادیار اقتصاد پست الکترونیک     & jalalmontazri@gmail.com j.montazeri@ihcs.ac.ir   مدارک تحصیلی: کارشناسی اقتصاد نظری (1387-1383)، کارشناسی ارشد توسعه ...