جلال منتظری شورکچالی

تعداد بازدید:۴۸۷۴

  رزومه در سیماپ 
   

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها    
    
 

مشخصات فردی:

نام                     جلال

نام خانوادگی         منتظری شورکچالی

مرتبه علمی          استادیار اقتصاد

پست الکترونیک     & jalalmontazri@gmail.com j.montazeri@ihcs.ac.ir

 

مدارک تحصیلی:

کارشناسی اقتصاد نظری (1387-1383)، کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه­ریزی (1389-1387؛ دانشجوی ممتاز دانشگاه تبریز) و دکتری اقتصاد بخش عمومی (1395-1391؛ دانشجوی استعداد درخشان مقطع دکتری دانشگاه مازندران)

عنوان پایان­ نامه کارشناسی ارشد: تاثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران: یک رویکرد غیرخطی

Master's Thesis Title: Impact of Inflation on Economic Growth in Iran: A Nonlinear Approach

عنوان رساله دکتری: برآورد تابع واکنش مالی در ایران: یک تحلیل نظری و تجربی

PhD Dissertation Title: Estimation of Fiscal Reaction Function in Iran: A Theoretical and Empirical Analysis

دوره­های آموزشی:

 • دوره مبانی نظری رقابت، مرکز ملی رقابت، 1396.
 • دوره داده­کاوی، مرکز ملی رقابت، 1396.
 • دوره بورس کالا، مرکز ملی رقابت، 1397.
 • دوره حقوق رقابت، مرکز ملی رقابت،  1397

سوابق آموزشی (تدریس):

مقطع کارشناسی ارشد: اقتصاد خرد اقتصادسنجی - اقتصاد کلان.

مقطع کارشناسی: اقتصاد خرد اقتصاد بخش عمومی- اقتصاد ایران توسعه اقتصادی اقتصاد کشاورزی ارزیابی پروژه­های اقتصادی.

موسسات آموزش عالی محل تدریس: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دانشگاه پیام نور مازندران، موسسه آموزش عالی فروردین

سوابق کاری و اجرائی:

 • استادیار پژوهشکده اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱۳۹۶ تاکنون)
 • عضو کارگروه تدوین برنامه راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1397)
 • مشاور عالی رئیس موسسه آموزش عالی فروردین قائم­شهر (1396 تاکنون)
 • مشاور کمیسیون بودجه شورای عالی استان مازندران (1395-1394)
 • عضو کارگروه پژوهش و کارآفرینی دانشگاه پیام نور قائمشهر (1391-1390)

 

مقاله­ های علمی پژوهشی:

 1. فلاحی، فیروز و منتظری شورکچالی، جلال (1389). مصرف فرآورده­های نفتی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی ایران: یک رویکرد غیرخطی. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، 15(44): 133-111.
 2. صادقی، سید کمال؛ منتظری شورکچالی، جلال و دهقانی، علی (1390). تاثیراندازه دولت بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد پایین. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 5(1):107-91.
 3. بهبودی، داوود و منتظری شورکچالی، جلال (1390). بررسی بهره­وری کل عوامل در ایران در چارچوب حسابداری رشد (1380-1345). فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 1(3): 71-49.
 4. فلاحی، فیروز؛ اصغرپور، حسین؛ متفکر آزاد، محمدعلی و منتظری شورکچالی، جلال (1391). تاثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران: با استفاده ازمدل رگرسیون انتقال ملایم (STR). فصلنامه مطالعات و سیاست­های اقتصادی (نامه مفید)، 8(18):64-47.
 5. جعفری صمیمی، احمد؛ خزایی، ایوب و منتظری شورکچالی، جلال (1392). بررسی اثر تأمین بر رشد سودآوری بنگاه­ها در ایران. فصلنامه راهبرد اقتصادی، 2(7): 106-81.
 6. جعفری صمیمی، احمد؛ منتظری شورکچالی، جلال و تاتار، موسی (1392). امید به زندگی و رشد اقتصادی در ایران: مدل رگرسیون انتقال ملایم. فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 4(13): 128-117.
 7. فلاحی، فیروز و منتظری شورکچالی، جلال (1393). اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران: آزمون وجود منحنی آرمی با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 22(69): 150-131.
 8. جعفری صمیمی، احمد؛ منتظری شورکچالی و گردابی، احمد (1393). تاثیر نامتقارن کسری بودجه  بر رشد اقتصادی ایران: شواهدی از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR). 3(12): 128-111.
 9. کریمی پتانلار، سعید؛ منتظری شورکچالی، جلال و خزایی، ایوب (1393). اندازه دولت و آزادی تجاری در ایران: شواهدی از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR). فصلنامه مطالعات و سیاست­های اقتصادی (نامه مفید)، 10(2): 219-199.
 10. جعفری صمیمی، احمد؛ منتظری شورکچالی و خزائی، ایوب (1395). بررسی تأثیر شیوه تأمین مالی دولت بر رشد اقتصادی ایران (با تاکید بر درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت). فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه، 21(1): 21-3.
 11. کریمی پتانلار، سعید؛ جعفری صمیمی، احمد و منتظری شورکچالی (1396). پایداری بدهی دولت در ایران: شواهدی جدید از تابع واکنش مالی. 24(14): 29-1.
 12. جعفری صمیمی، احمد؛ کریمی پتانلار، سعید و منتظری شورکچالی (1396). پایداری بدهی دولت در ایران: شواهد جدید از الگوی رگرسیون آستانه­ای. 8(30): 61-31.
 13. Safdari, Mehdi and Montazeri Shoorekchali, Jalal (2012). The Impact of Government Size on Economic Growth: A Case Study in Italy. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(9): 616-621.
 14. Jafari Samimi, Ahmad; Karimi Petanlar, Saeed and Montazeri Shoorekchali, Jalal (2017). Testing Fiscal Reaction Function in Iran: An Application of Nonlinear Dickey-Fuller (NDF) Test. Iranian Economic Review (IER), 21(3): 567-581.

مقالات ارائه شده در همایش­ها:

 1. ضرورت تحقق اقتصاد اسلامی و راهکارهای تحقق آن (همایش جهاد اقتصادی).
 2. اقتصاد مقاومتی و مخارج دولت: با تاکید بر مخارج جاری و عمرانی دولت (همایش اقتصاد مقاومتی).
 3. بررسی اثرگذاری نرخ بهره بانکی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش­های همگرایی انگل-گرنجر و جوهانسن (همایش نقش بانکداری اسلامی در تامین مالی).
 4. بررسی تأثیر هزینه­های تبلیغات برفروش زیربخش­های صنعتی ایران با استفاده از مدل هم­انباشتگی جوهانسن (همایش مدیریت بازاریابی و رویکردهای نوین در بازار).
 5. رفع موانع نهادی در تحقق شعار حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی (همایش حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی؛ بررسی برنامه­ها و متون).

 

راهنمایی پایان­ نامه­های کارشناسی ارشد:

 1. علی عزیزپور لیندی (1397). بررسی ارتباط تقلب درگزارشگری مالی با ویژگی­های شرکت و نرخ موثر مالیاتی: شواهدی از حسابرسی مالیاتی شرکت­های استان مازندران. موسسه آموزش عالی فروردین.
 2. رامین فرمانبر افراپلی (1397). بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ریسک­پذیری در طول بحران مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. موسسه آموزش عالی فروردین.
 3. نرگس اسلامی (1397). بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. موسسه آموزش عالی فروردین.

 

تقدیرنامه‌ها:

 • دانشجوی ممتاز مقاطع کارشناسی ارشد (دانشگاه تبریز) و دکتری (دانشگاه مازندران)
 • دانشجوی استعداد درخشان مقطع دکتری دانشگاه مازندران
 • استاد برتر گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور قائم­شهر در سال تحصیلی 90-1389 و 93-1392
 • پژوهشگر برتر گروه اقتصاد پیام نور استان مازندران در سال تحصیلی 1390-1391

 

زمینه و علاقه­مندی­های فعالیت علمی:

 • اقتصاد بخش عمومی                   Public Sector Economics
 • اقتصادسنجی                                           Econometrics
 • نهادگرایی                                            Institutionalism
 • تنظیم­گری (رگولاتوری)                                  Regulatory
 • صنعت خودرو                                  Automotive Industry

 

کلید واژه ها: جلال منتظری شورکچالی

آخرین ویرایش۳۰ آبان ۱۴۰۱