معرفی گروه

تعداد بازدید:۷۱

در این گروه علاوه بر تحقیق در حوزه­های بنیادین اخلاق از جمله مطالعات فرا اخلاق در تمدن اسلامی، مطالعات انتقادی و تطبیقی در فرا اخلاق در غرب، مطالعات نظام اخلاقی در اسلام، مطالعات انتقادی و تطبیقی در نظام­های اخلاقی، مسائلی همچون اخلاق کاربردی در اسلام در گستره­های مختلف مانند خانواده، ورزش، سیاست، اقتصاد، حرفه­ و ...، مطالعات انتقادی و تطبیقی در اخلاق کاربردی، مطالعات تاریخی در احیاء نظریه­های اخلاقی و کاربردی دانشمندان مسلمان، مطالعات اخلاقِ سازمانی، الگو و مبانی آموزش و تربیتِ اخلاقی، اخلاقِ پژوهش مورد مطالعه و بررسی قرار می­‌گیرد.

آخرین ویرایش۲۴ فروردین ۱۴۰۱