کتاب ها

تصویر جلدعنواننویسندهمترجمناشر
 
29.jpgرقابت استراتژیک میان ایالات متحده و چین( چشم انداز اروپایی)باربارا لیپرت و ولکرپرتزطیبه محمدی کیاموسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
26.jpgتحولات سیاسی ـ اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۷ـ ۱۳۹۶)یحیی فوزی-سازمان سمت
15.jpgاندیشه سیاسی امام خمینی (ره) - دکتر یحیی فوزیدکتر یحیی فوزی-نشر معارف
3.jpgجهانشمولی اسلام و جهانی سازیدکتر فرج اله علی قنبری-مجمع جهانی تقریب مذاهب
2.jpgما و جهانی شدنمحمد نهاوندیان-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1.jpgجنبش های اسلام گرای معاصر:بررسی منطقه ایدکتر یحیی فوزی - دکتر عباس هاشمی-پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.

آخرین ویرایش۲۰ آذر ۱۴۰۰