وظایف

تعداد بازدید:۱۱۵

به نام خدا

گروه پژوهشی نظریه پردازی سیاسی در ایران :

گروه پژوهشی نظریه پردازی سیاسی در ایران یکی از گروههای پژوهشکده مطالعات سیاسی، روابط بین الملل و حقوق می باشد. که با هدف پژوهش در حوزه نظریه پردازی و مسائل داخلی و سیاستهای جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده است.

اولویت های مهم پژوهش این گروه عبارتند از :

1- گروه پژوهشی نظریه پردازی سیاسی در ایران: این گروه به پژوهش درباره اندیشه ها، نظریه ها و دیدگاه های اندیشمندان اسلامی و غیر اسلامی درباره ریشه، ماهیت و هدف دولت می پردازد. اندیشه های سیاسی در غرب و اندیشه های سیاسی در اسلام دوحوزه مورد تاکید در پژوهش های این گروه است.

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۴۰۰