پنجمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی - ویژه علوم سیاسی اسلامی

۱۰ تیر ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۰ کد : ۱۸۳۵۶ اخبار
تعداد بازدید:۶۹۸
پنجمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی - ویژه علوم سیاسی اسلامی

نقد دکتر نجفی به یک نظریه :

 نگاه فلسفه سیاسی غرب در مباحث اولیه قرارداد اجتماعی بر اساس "نگاه هابزی" نوعی بدبینی و شرور بودن انسان در حالت طبیعی است ؛ امروز در برخی نظریات علوم سیاسی اسلامی همین قالب و مدل را الگو قرار داده و با کمک گرفتن از ادبیات سیاسی اسلامی همین مراحل را اصطلاحا "اسلامیزه" می نمایند۰

 به نظر می رسد این نظریه در مقابل "نظریه فطرت" قرار دارد و فلسفه سیاسی اسلام در ابتدا و نقطه شروع به ذات انسان خوش بین است ۰ این مسئله در تحول دولت سازی اسلامی از زاویه نگرش فلسفه سیاسی بسیار مهم است ۰

۰


نظر شما :