گروه ها

تعداد بازدید:۲۲۰۳

۱. گروه فلسفه سیاسی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

نوع عضویت

موسی نجفی

استاد

علوم سیاسی

عضو پیوسته

عبدالمجید مبلغی

استادیار

علوم سیاسی

عضو پیوسته

فاطمه طاهرخانی

استادیار

علوم سیاسی

عضو پیوسته

 

۲. گروه نظریه پردازی انقلاب اسلامی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

نوع عضویت

فرهاد زیویار

استادیار

علوم سیاسی

عضو پیوسته

سید رضا حسینی

استادیار

علوم سیاسی

عضو پیوسته

فریبا سادات محسنی

استادیار

علوم سیاسی

عضو پیوسته

 

۳. گروه تمدن اسلامی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

نوع عضویت

سید حسین حسینی

استادیار

فلسفه و تمدن اسلامی

عضو پیوسته

مالک شجاعی

استادیار

فلسفه معاصر

عضو پیوسته

محمود جنیدی

استادیار

زبان شناسی و علوم حوزوی

همکار علمی

بتول یوسفی

پژوهشگر

علوم سیاسی

همکار علمی

 

آخرین ویرایش۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸