برگزاری مناظره با عنوان مسئله تجدد در ایران

۲۳ آبان ۱۳۹۴ | ۱۱:۴۵ کد : ۱۲۱۸۴ اخبار
تعداد بازدید:۷۵۹
برگزاری مناظره با عنوان مسئله تجدد در ایران
پژوهشکده اندیشه سیاسی ،انقلاب و تمدن اسلامی برگزار می کند
مناظره علمی با موضوع: مسئله تجدد در ایران
روز دوشنبه مورخه 25 آبان 1394 مناظره ای با عنوان مسئله تجدد در ایران در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار میگردد
در یک سوی این مناظره دکتر موسی نجفی استاد تمام علوم سیاسی و رییس پژوهشکده اندیشه سیاسی با دفاع از نظریه تجدد ملی و تجدد ظلی و در سوی دیگر دکتر نعمت ا...فاضلی  دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی و رییس پژوهشکده مطالعات اجتماعی با دفاع از نظریه تجدد بومی قرار دارند.
شرکت برای عموم آزاد است

فایل های ضمیمه


نظر شما :