تاثیر شبکه های اجتماعی بر شکاف بین نسلی در خانواده

عنوان کارگاه: تاثیر شبکه های اجتماعی بر شکاف بین نسلی در خانواده

استاد مدعو: جناب آقای دکتر خیامی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، رئیس سازمان نظارت و ارزیابی صدا و سیما

طرح بحث
:

طی سال‌های اخیر تفاوت قابل توجهی میان ارزش‌های جوانان با والدین‌شان مشاهده گردیده است. به طوری که صاحب‌نظران از ابعاد مختلف روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، علوم تربیتی و سایر علوم مرتبط که این پدیده می‌توانسته در آن حوزه قرار گیرد به تبیین و تحلیل این امر پرداخته‌‌اند. هم چنین در دهه های اخیر موج مدرنیزاسیون که به همراه خود آموزش همگانی، گسترش رسانه‌های جمعی و بسیاری موارد دیگر را به همراه آورد، موجب افزایش دانستنی ها و آگاهی های عمومی نسل جدید شد، و حوزه ارتباطات انسانی و اجتماعی آنها را وسیع تر نمود. طبیعی‌ترین نتیجه این فرایند این بود که نسل جدید، نسلی شد که اولاً بسیار باشتاب اجتماعی می‌گردید، و ثانیاً در راه اجتماعی شدن، تنها منبع ارزشگذار او دیگر خانواده و سنّت حاکم بر خانواده نبود. زیست‌جهان متفاوت نسل نو یا تجربیات دیگرگون آنان، که به سبب تحولات صنعتی و سپس اجتماعی ـ  فرهنگی به وجود آمد، بین جهان‌بینی نسل جدید و نسل قدیم شکاف انداخت. و از این مهمتر، امکان ظهور و بروز این شکاف را در زبان و رفتار گروه جدید، فراهم ساخت. این امر مشکلاتی را در خانواده ها پدید آورده است.این کارگاه با  هدف فهم این مسئله ؛ که اساسا کدام شرایط اجتماعی و تاریخی به چه ساز و کارهایی موجب ظهور نسل مجزا و جدایی و تعارض عینی و ذهنی  بین نسل های مختلف گردیده و ارائه  راه حل های ساختاری  در جهت کاهش چنین شکاف ها و تعارضاتی به سطح طبیعی ـ حداقلی آن در تاریخ 26 دی ماه 1391 برگزار گردید.


مراحل اجرای کارگاه آموزشی :

جهت اجرای کارگاه آموزشی، فراخوان ، فرم ثبت نام، شرایط شرکت در کارگاه و پوستر تهیه و از طریق ارتباط تلفنی، فکس، ایمیل (حدود 30 پایگاه اطلاع‌رسانی و 162 ایمیل) و پست، به مراکز زیر اطلاع‌رسانی گردید :

وزارت‌خانه (شامل دفتر امور زنان ـ روابط عمومی)، دستگاه‌های دولتی،

  • دانشگاه‌ها
  • نهادهای مرتبط با امور زنان در دولت؛
  • نهادهای غیر دولتی  و انجمن‌های مرتبط با امور زنان؛
  • پژوهشکده‌های زنان و خانواده؛
  • اشخاص حقیقی فعال در امور زنان؛

در پایان کارگاه، به شرکت‌کنندگانی که در آزمون نمره لازم را کسب نمودند، گواهینامه اعطا گردید.