شیوه های فرزند پروری در خانواده

عنوان کارگاه: شیوه های فرزند پروری در خانواده

استاد مدعو: سرکارخانم دکتر سارا بنی هاشمی، مدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران


طرح بحث :
  • خانواده نقش اساسی در حفظ سلامت روانی، اجتماعی و جسمانی فرزندان و والدین دارد. خانواده اولین و مهم ترین بافت اجتماعی را برای رشد انسان فراهم می سازد.در جریان رشد طبیعی هر کودک یک رشته تغییرات شناختی، عاطفی و اجتماعی را شاهد هستیم.  به طوری که در این رونداسترس و تعارضاتی را تجربه نموده که می تواند به مشکلات رفتاری- عاطفی و یادگیری بینجامد.این مشکلات به منزله روابط معیوب اعضای خانواده با یکدیگر است و با روش های تربیتی نادرست والدین و تعاملات معیوب آنها با فرزندان ارتباط دارد و بررسی این امر حائز اهمیت است. شیوه های فرزند پروری در گذر از اعمالی است که اهداف گوناگونی را در بردارد؛ تربیت اخلاقی و روانی، شناسایی، رشد و پیشرفت استعدادهای فرزندان،  آموزش مهارت ها، آشنا کردن با هنجارهای جامعه از دید والدین، از جمله این اهداف می باشد. این کارگاه در تاریخ سه شنبه 23 آبان ماه  1391 برگزار گردید

  • مراحل اجرای کارگاه آموزشی :
  • جهت اجرای کارگاه آموزشی، فراخوان ، فرم ثبت نام، شرایط شرکت در کارگاه و پوستر تهیه و از طریق ارتباط تلفنی، فکس، ایمیل (حدود 30 پایگاه اطلاع‌رسانی و 162 ایمیل) و پست، به مراکز زیر اطلاع‌رسانی گردید :

  • وزارت‌خانه (شامل دفتر امور زنان ـ روابط عمومی)، دستگاه‌های دولتی،
  • دانشگاه‌ها
  • نهادهای مرتبط با امور زنان در دولت؛
  • نهادهای غیر دولتی  و انجمن‌های مرتبط با امور زنان؛
  • پژوهشکده‌های زنان و خانواده؛
  • اشخاص حقیقی فعال در امور زنان؛

در پایان کارگاه، به شرکت‌کنندگانی که در آزمون نمره لازم را  کسب نمودند، گواهینامه اعطا گردید.