موانع تحکیم خانواده( مهارتهای ارتباطی)

عنوان کارگاه: موانع تحکیم خانواده( مهارتهای ارتباطی)

 استاد مدعو: سرکارخانم دکتر صادقی، عضو هیأت علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی


طرح بحث :
 • خانواده سنگ بنای جامعه انسانی است و در استحکام روابط اجتماعی و رشد افراد جامعه نقش مهمی دارد. اولین شرط داشتن جامعه ای سالم و پویا، سلامت و پایداری خانواده است و بدون آن نه تنها هویت انسانی بشر نابود می شود بلکه همه ی تلاش های فردی و اجتماعی نیز  بی ثمر و نافرجام خواهد ماند.از این روست که تلاش جهت استحکام خانواده و سلامت آن، زمینه سلامت و سعادت عمومی را فراهم می سازد.اما این نهاد مقدس نیز ممکن است دچار آسیب هایی شود که سلامت آن را تهدید کند به طوری که  موجب خدشه دار شدن  روابط سالم اعضای خانواده با یکدیگر می شود..لذابا توجه به این  مهم در این کارگاه به تبیین عوامل ثبات و دوام خانواده یا سستی پایه های آن، راهکارهای تقویت و تحکیم بنیان خانواده باتاکید بر مهارتهای ارتباطی پرداخته شد.

  این کارگاه در تاریخ  24 تیرماه 1391 برگزار گردید.

   
  مراحل اجرای کارگاه آموزشی :

  جهت اجرای کارگاه آموزشی، فراخوان ، فرم ثبت نام، شرایط شرکت در کارگاه و پوستر تهیه و از طریق ارتباط تلفنی، فکس، ایمیل (حدود 30 پایگاه اطلاع‌رسانی و 162 ایمیل) و پست، به مراکز زیر اطلاع‌رسانی گردید :

 • وزارت‌خانه ها(شامل دفتر امور زنان ـ روابط عمومی)، دستگاه‌های دولتی،
 • دانشگاه‌ها
 • نهادهای مرتبط با امور زنان در دولت؛
 • نهادهای غیر دولتی  و انجمن‌های مرتبط با امور زنان؛
 • پژوهشکده‌های زنان و خانواده؛
 • اشخاص حقیقی فعال در امور زنان؛

 • در پایان کارگاه، به شرکت کنندگانی که در آزمون نمره لازم را کسب نمودند، گواهینامه اعطا گردید.