گروه پژوهشی مطالعات زنان برگزار می کند: اخلاق مراقبت از دیدگاه گیلیگان

۲۶ فروردین ۱۳۹۴ | ۱۳:۲۸ کد : ۹۸۴۹ اخبار
تعداد بازدید:۴۷۲
گروه پژوهشی مطالعات زنان برگزار می کند: اخلاق مراقبت از دیدگاه گیلیگان
                        گروه پژوهشی مطالعات زنان برگزار می کند:                                           

                         سخنرانی با عنوان                                     
                                     
                                اخلاق مراقبت زنانه از نگاه گیلیگان                                       

                             سخنران:                                   

                               خانم دکتر سولماز اعتماد زاده                                   

                              زمان:                               

یکشنبه 30 فروردین ماه 1394 از ساعت 10 الی 12 

مکان:

سالن اندیشه

چکیده:

اخلاق مراقبت یکی از شاخه های اخلاق فمینیستی است که بر تفاوت های جنسیتی تأکید کرده و لزوم لحاظ کردنآنها را در تمام عرصه های مربوط به زنان ضروری می داند. اگر چه متفکران بسیاری پیرامون اخلاق مراقبت سخن گفته و آراء خویش را بیان کرده اند، اما مهمترین و شاید حتی بنیان گذار این نظریهٔ اخلاقی را می توان بحق خانم پروفسور کرول گیلیگان نامید که در کتاب تاثیر گذارخود یعنی" با صدایی متفاوت" به طور کامل به معرفی این اخلاق پرداخته  است. لازم به ذکر است که این رویکرد، مسیر متفاوتی را در مقایسه با دیگر شاخه های اصلی اخلاق فمینیستی اختیار کرده و سایر شاخه های اصلی فمینیستی نه تنها این رویکرد مراقبتی متفاوت گرایانه را قبول ندارند، بلکه حتی این نوع از اخلاق مراقبت را متهم به نوعی پررنگ ترکردن تفاوت های میان دو جنس و زمینه ساز پذیرش و قبول تفاوتهای جنسیتی می دانند.

از سوی دیگر و از آنجایی که خانم گیلیگان یک روانشناس است، این موضوع را می توان به نوعی یک موضوع میان رشته ای بین فلسفه اخلاق و روانشناسی به حساب آورد و به همین دلیل روانشناسان بسیاری در رد یا قبول این نوع اخلاق داد سخن داده و انتقادات بسیاری نیز بدان وارد می سازند که در این مقال ما بدانها نیز خواهیم پرداخت.

اگر بتوان اخلاق مراقبت گیلگیان را به گونه ای مختصر معرفی نمود، باید بگوییم که به زعم گیلیگان سیطرهٔ نگاه مردانه سبب شده تا عدالت و تکلیف و مسئولیتهای اخلاقی که تا به امروز به عنوان وجوه غالب افعال اخلاقی معرفی شده اند، نباید به عنوان هنجار اخلاقی درنظر گرفته شوند؛ بلکه اخلاق مراقبت نیز امروز به عنوان معیاری مهم در سنجش و شناخت افعال اخلاقی باید لحاظ شود.

فایل های ضمیمه


نظر شما :