گروه پژوهشی مطالعات زنان برگزار می کند: "کارگاه آموزشی بررسی طرحواره های قرآنی درباره خانواده و خویشاوندان"

۰۳ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۶:۱۴ کد : ۱۳۹۳۰ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۴۳۲
گروه پژوهشی مطالعات زنان برگزار می کند: "کارگاه آموزشی بررسی طرحواره های قرآنی درباره خانواده و خویشاوندان"
گروه پزوهشی مطالعات زنان برگزار می کند:

کارگاه آموزشی بررسی طرحواره های قرآنی درباره خانواده و خویشاوندان

دکتر شهریار نیازی
(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)


شناخت الگوهای زوجیت و تولید مثل، شناخت الگوهای حریم جنس و جنسیت،
شناخت حریم (خصوصی و عمومی)، تحریم نکاح، پیوندهای خویشاوندی و غیر خویشاوندی
با هدف ارتقای دانش نظری درباره تحلیل بافت زبان قرآن با رویکرد وانگاره های زبان شناسی

فایل های ضمیمه


نظر شما :