طرح های در دست اجرا

تعداد بازدید:۱۷۶۶

طرح های در دست اجرا

 

اشرف بروجردی           - بررسی مبانی فقهی جهاد و ترور در اسلام (شیعه و اهل سنت)

فاطمه براتلو               - بازخوانی گفتمان های سیاست فرهنگی در ایران معاصر

علیرضا تاجداری         - تحلیل و بررسی گفتمان بومی سازی علوم اجتماعی

سید حمید تنکابنی     - برنامه ریزی راهبردی نیروی انسانی پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سیدمحمد بهشتیان    - تهیه برنامه پیشگیری و درمان اعتیاد به اینترنت برای دانش آموزان و دانشجویان و بررسی

                              اثربخشی برنامه تهیه شده

سید آیت اله میرزایی    - اخلاق پژوهش در علوم اجتماعی ایران 

ژاسنت صلیبی           - تألیف کتاب روانشناسی اجتماعی تعلیم و تربیت

سیدابوتراب سیاهپوش - نقش علوم و معارف اسلامی به عنوان شالوده انقلاب علمی در غرب

سید بیوک محمدی     - بررسی حریم خصوصی در رابطه همسران

ناهید مؤید حکمت      - شناسایی سبکهای زندگی در شهر تهران

سید جواد میری         تاتارستان و تأثیر آن بر حوزه تمدنی ایران و اسلام در اوراسیا   

مهرداد نورائی            - ریشه شناسی تطور هویت ایرانی - از ایران باستان تا به امروز

ناصر تکمیل همایون     - مطالعه سیر تاریخی و اجتماعی پیدایش تفکر تجدد و افکار نوین در آموزش و پرورش در ایران

مریم صانع پور            -  طرح جامع پنجساله با عنوان گفتمان زنانگی در حوزه عقلانیت، سیاست، حقوق اجتماعی، دین
                                       (با رویکرد تعاملی میان زن غربی و زن مسلمان ایرانی)
 بهاره نصیری             - فاز دوم طرح سواد رسانه ای: جایگاه سواد رسانه ای در صیانت از کانون خانواده
                                      در برابر تها جم رسانه ای شبکه های ماهواره ای  
سمیه سادات شفیعی  - اولویت یابی موضوعی پژوهشهای زنان از نگاه پژوهشگران متخصص حوزه علوم اجتماعی
 نعمت الله فاضلی        - بررسی آسیب ها و چالشهای علوم اجتماعی به تفکیک حوزه آموزش و پژوهش