دکتر ناهید موید حکمت

 

مشخصات فردی
نام ناهید
نام خانوادگی موید حکمت
سال تولد ۱۳۳۶
وضعیت تأهل متأهل
سمت عضو هیات علمی
مرتبه علمی دانشیار پایه ۲۴
پست الکترونیک nahidmoayedhekmat@yahoo.com

آشنایی با زبان ها: تسلط به زبان های فارسی و فرانسه، آشنایی با زبان انگلیسی در حد خواندن متون تخصصی

مدارک تحصیلی

 • دیپلم متوسطه: رشته تحصیلی طبیعی، دبیرستان ژاندارک تهران ، ۱۳۵۴
 • لیسانس: جامعه شناسی، دانشگاه اکس آن پروانس فرانسه ، ۱۳۵۷
 • فوق لیسانس: جامعه شناسی، دانشگاه اکس آن پروانس فرانسه، ۱۳۵۹
 • دکتری :جامعه شناسی، دانشگاه اکس آن پروانس فرانسه ، ۱۳۶۳

 

 1. طرح های تحقیقاتی

*طرح های چاپ شده

 • بررسی وضعیت تحقیقات علوم انسانی در ایران از دیدگاه پژوهشگران موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، سمت: سرپرست طرح سال ۱۳۷۳
 • طرح اطلس کار تو ماتیک ایران، سمت: سر پرست طرح سال: ۱۳۷۳
 • طرح سنجش نگرش های گروهی از صاحبنظران ایرانی درباره برخی عوامل فرهنگی موثر در توسعه ایران، سمت: مجری طرح سال ۱۳۷۴
 • طرح بررسی برخی مفاهیم سازگار با توسعه در منتخبی از متون ادبی ایران (بررسی مفهوم کار در آثار سعدی)، سمت: سرپرست طرح سال ۱۳۷۵
 • بررسی جامعه شناختی ورود برخی عناصر فرهنگی غرب به ایران و واکنش بارز نسبت به آن در ۱۵۰ ساله،۱۳۸۳، سمت: مجری طرح سال ۱۳۷۹ -۱۳۷۹
 • شناسایی سبک های زندگی در شهر تهران، سمت: سرپرست و مجری، سال ۹۰ / سال ۹۲
 • مطالعه مردم شناختی سبک زندگی در شهر قدس، سمت: سرپرست و مجری، اسفند ۹۲ / اسفند ۹۴

 

*طرح های پایان یافته معلق

طرح بررسی تطبیقی توسعه ایران و ژاپن تا کنون، سمت : مجری بخش فرهنگی طرح (بررسی تطبیقی توسعه ایران و ژاپن (سال ۱۳۸۵)، حول دو محور زیر:
- بخش سیر فرهنگی مواجه با غرب در دو کشور ایران و ژاپن در قرن ۱۹ و ۲۱ میلادی
- بخش بررسی خصوصیات فرهنگی بارز در دو کشور ایران و ژاپن ۳۰ آبان ۱۳۸۸

 

*طرح در دست انجام

-سنخ شناسی و تحلیل تغییرات ارزشی درمیان جوانان (مطالعه موردی: متولدین دهه های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ شمسی درتهران) سمت: سرپرست و مجری طرح، ۱۳۹۵

 

 1. مقالات

*مقالات منتشر شده

 • "چرا تحقیق ها خوب پیش نمی روند"، مجله پژوهشگران، شماره ۲ ، آذر ۱۳۷۱
 • "اولین اطلس کامپیوتری"، مجله پژوهشگران، شماره ۵ ، پاییز ۱۳۷۲
 • "میشل فوکو: سراسربینی"، مجله فرهنگ (علمی ـ پژوهشی)، شماره ۱۵، پاییز ۱۳۷۲
 • "نقش های جنسیتی و توسعه یافتگی"، مجله فرهنگ ویژه علوم اجتماعی (علمی ـ پژوهشی)، شماره پیاپی ۲۲ و ۲۳، ۱۳۷۶
 • "ارزشهای بارز فرهنگی در مثل ها و تعبیر های کنایی فارسی"، نامه فرهنگستان (علمی ـ پژوهشی)، دوره نهم، شماره چهارم، زمستان ۸۶
 • "مروری بر یک پژوهش کیفی با بهره گیری از روش نظریه مبنایی"، مجله فرهنگ ویژه علوم اجتماعی (علمی ـ پژوهشی)، سال ۲۳ شماره پیاپی ۷۳ بهار ۱۳۸۹
 • "تحلیلی بر شعار های انقلاب اسلامی بهمن ۱۳۵۷ :آنها چه می گویند؟"، مجله فرهنگ و انسان(علمی ـ آموزشی) ، سال ششم، شماره یک، بهار و تابستان سال ۱۳۸۹
 • "درآمدی بر شناسایی نگرش های بارز فرهنگی در گزیده ای از مثل ها و تعبیرهای کنایی فارسی"، جامعه پژوهی(علمی ـ پژوهشی) ، شماره ۴، سال دوم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۰
 • "تحلیلی بر ساختار زبانی غالب در گزیده ای از مثل ها و تعبیرهای کنایی فارسی"، مجله زبان شناخت (علمی ـ پژوهشی)، شماره۴، بهار و تابستان ۱۳۹۱
 • "بررسی واکنش های ایرانیان به عناصر فرهنگی غرب"، مجله غرب شناسی بنیادی، شماره ۷ ، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۲
 • "درآمدی بر رویکرد روش شناختی پیر بوردیو"، جامعه پژوهی فرهنگی (علمی ـ پژوهشی)، شماره ۷، بهار ۱۳۹۲
 • "تصورات قالبی: استمرار یا گسست"، پژوهشنامه زنان (علمی ـ پژوهشی)، سال سوم، شماره ۱۱، تابستان ۱۳۹۴
 • "گزیده ای از ارزش های فرهنگی غالب در سبک های زندگی(مطالعه موردی شهر تهران)"، جامعه پژوهی فرهنگی (علمی ـ پژوهشی)، شماره یک، سال شش، بهار و تابستان ۱۳۹۳
 • "سبک‌های زندگی در سطح شهر تهران به کدام سو می‌روند؛ تمایز یا یکدستی؟ "، فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات (علمی ـ پژوهشی)، دوره ۱۶، شماره ۳۲، زمستان ۱۳۹۴
 • "بررسی رابطه مساله والدین و فرزندان ـ تحقیقی درباره فرزندسالاری کودکان ۷ تا ۱۴ ساله در تهران"، جامعه‌پژوهی فرهنگی (علمی ـ پژوهشی) ۱۳۹۵

 

 1. کتاب ها

*تالیف:

 • "ارزش های فرهنگی نهفته در گزیده ای از مثل ها و تعبیرهای کنایی فارسی"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۰ تهران
 • "بررسی رویکرد نظری و روش شناختی پیر بوردیو به مفهوم سرمایه فرهنگی"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۵

*ترجمه

 • ترجمه چاپ شده:

«پیر بوردیو» به قلم پاتریک شامپاین، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۱ (با کسب اجازه و تایید نویسنده)

 • ترجمه در دست چاپ :

«شهر سازی» به قلم گاستون بارده، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی۱۳۹۵

 

 • سایر ترجمه ها :

ترجمه کلیه متون مراسلات از فرهنگستان علوم بروکسل به پژوهشگاه و بالعکس از سال ۱۳۸۷-۱۳۷۲

 

 1. تدریس

مبانی جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی(اکو)، سالهای تحصیلی ۸۹ تا کنون

مبانی جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی ـ واحد مدیریت و حسابداری ـ مقطع کارشناسی، سالهای تحصیلی۹۳-۹۰

استاد راهنمای پایان نامه های تحصیلی در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور، همت غرب، گرایش پژوهشگری، سال تحصیلی ۹۰-۸۹

استاد مشاور پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد، پژوهشکده ادبیات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال تحصیلی ۹۴-۹۳

استاد مشاور پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد پژوهشکده مطالعات اجتماعی ،سال تحصیلی ۹۳-۹۴

استاد مشاور پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد پژوهشکده مطالعات اجتماعی ،سال تحصیلی ۹۵-۹۴

استاد مشاور پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد پژوهشکده مطالعات اجتماعی ،سال تحصیلی ۹۵-۹۴

 

۵)سمت اجرایی

 • رئیس و سرپرست پژوهشکده مطالعات اجتماعی،۱۳۹۵تاکنون
 • رئیس و سرپرست پژوهشکده مطالعات اجتماعی،۱۳۹۱تا ۱۳۹۳
 • ریاست تحصیلات تکمیلی پژوهشکده مطالعات اجتماعی،۱۳۹۵ تا کنون
 • ریاست تحصیلات تکمیلی پژوهشکده مطالعات اجتماعی،۱۳۹۱ الی۱۳۹۳
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۱ تا کنون
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،۱۳۹۱ تاکنون
 • عضو کمیته تدوین برنامه راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،۱۳۹۱ الی۱۳۹۳
 • عضو منتخب کمیته علمی هفته پژوهش از ۱۳۹۱ تا کنون
 • عضو منتخب کمیته علمی گرنت از ۱۳۹۱ تا کنون
 • عضو کارگروه بررسی توانایی علمی علوم اجتماعی (جلسات مربوط به فراخوان بهمن ۱۳۹۰ و شهریور ۱۳۹۱) مؤسسات پژوهشی وابسته و تابعۀ وزارت علوم ، مستقر در تهران در حوزه علوم انسانی
 • نماینده تام الاختیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی معرفی شده به معاونت پژوهشی جهت همکاری در برگزاری مراسم هفته پژوهش،۱۳۹۳
 • دبیر منتخب پژوهشکده مطالعات اجتماعی در کمیته ارتقاء پژوهشگاه علوم ،۱۳۹۳ تا کنون
 • نماینده پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی، از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در تشکیل قطب علمی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور ، ۱۳۹۴
 • عضو هیأت امنای صندوق رفاه، ۱۳۸۵
 • رئیس بخش مطالعات توسعۀ پژوهشکده مطالعات اجتماعی،۱۳۸۸

 

۶) دوره های آموزش کامپیوتری

 • ۱۳۷۱ ، SAS
 • Netware، ۱۳۷۱
 • Excel، ۱۳۲۰
 • برنامه نویسی pascaI ، ۱۳۷۲
 • سیستم عامل DOSI ، ۱۳۷۳
 • سیستم عامل ، DOSII، ۱۳۷۴
 • PE۲، ۱۳۷۴
 • NORTON، ۱۳۷۵
 • INTERNET، ۱۳۸۱
 • WINDOWS، ۱۳۸۱
 • تایپ فارسی, ۱۳۸۶
 • WORD، ۱۳۸۶

 

۷) شرکت در کار گاه های آموزشی

 • "حاشیه نشینی در تهران از دید گاه آسیب شناسی اجتماعی" ، ۱۳۸۱
 • (آشنایی با مبانی ویرایش) محتوایی، ساختاری، ۱۳۸۲
 • "روش تحقیق و شیوه های معرفت شناسی در علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی
 • "روش تحقیقی کیفی"
 • کارگاه آموزشی آشنایی با کتابخانه دیجیتالی مقدماتی ۱۳۸۶
 • کارگاه آموزشی تئوری و روش تحقیق در اسلام و علوم انسانی دی ماه ۱۳۹۰
 • کارگاه مقاله نویسی، خرداد ۱۳۹۱

۸) تقدیر نامه ها

 • طرح نمونه:
  • طرح سنجش نگرش های گروهی از صاحبنظران ایرانی درباره برخی عوامل فرهنگی موثر در توسعه ایران ۱۳۷۴؛ رجوع شود به پژوهشگران شماره ۳
  • طرح اطلس کارتوماتیک ایران (در دانشگاه تهران) در نمایشگاه دستاورد های علمی انقلاب: رجوع شود به پژوهشگران، شماره ۱۱