سلمان صادقی زاده

Salmansadeghi@gmail.com

                                                                                                                                                     

سلمان صادقی زاده                                                                                      

 

تحصیلات       

● اخذ مدرک کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه علامه طباطبایی در سال ۱۳۸۷ با معدل ۱۸/۱۸ و به عنوان سه رتبه­ برتر ورودی.

● کسب رتبه هشتم در آزمون سراسری کارشناسی ارشد علوم سیاسی به سال ۱۳۸۷.

● اخذ مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۹ و دفاع از پایان نامه­ کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی علل توسعه اقتصادی در آسیای پاسیفیک» با نمره­ی ۵۰/۱۸.

● کسب رتبه اول آزمون ورودی دکترای جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران(۱۳۸۹).

● دفاع از رساله دکترا در دانشگاه تهران به تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ با موضوع: «جهانی شدن، دیالکتیک واهمگرایی و فرهنگ سیاسی در مصر و ایران» با درجه عالی و نمره ۵۰/۱۹.

مقالات

● مقاله علمی- پژوهشی با عنوان «علل توسعه اقتصادی در آسیای جنوب شرقی» فصلنامه سیاست دانشگاه تهران. دوره ۴۱، شماره ۱، بهار ۱۳۹۰، صفحه ۳۳۵-۳۴۷.

● مقاله علمی- پژوهشی با عنوان «چالشهای دولت ملی در گذرگاه جهانی شدن» فصلنامه دولت پژوهی، دوره ۱، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۴، صفحه ۹۰-۱۰۰.

● مقاله علمی- پژوهشی با عنوان «امنیت در ساحت عدالت اجتماعی؛ از فرآیندها تا برآیندها» فصلنامه پژوهشنامه انتقادی متون، نوبت چاپ بهار ۱۳۹۷.  

● مقاله علمی-پژوهشی با عنوان «جهانی شدن، چالشهای فرهنگ سیاسی و ثبات سیاسی» فصلنامه­ مطالعات راهبردی، پذیرش شده

● مقاله علمی-ترویجی با عنوان «تنش و تقارب در محور اروپایی – امریکایی» فصلنامه مطالعات منطقه ای، سال پانزدهم، شماره ۲، بهار ۱۳۹۳، صفحه ۱-۱۹.

● مقاله علمی- تخصصی با عنوان «چالشهای عمده در تبیین پدیده جهانی شدن» فصلنامه سیاست (دانشگاه تربیت مدرس)، سال اول، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۳، صفحه ۵۵-۷۰.

● مقاله علمی- تخصصی با عنوان «وسطیون؛ پیروز میدان ماکروپالتیک در عربستان: تحلیل تحولات اخیر عربستان از منظر جامعه شناسی سیاسی»، قلم، نوبت چاپ بهار ۱۳۹۷.  

کتابها

 

● تالیف مقاله­ «مبانی فقهی خشونت داعش» از کتاب داعش حقیقی و حقیقت داعش، به اهتمام محمد حسن حبیبیان. تهران: دانشکده علوم و فنون فارابی، ‏‫۱۳۹۵.

● تالیف مشترک کتاب «نقد تاریخنگاری انقلاب اسلامی: کتاب نهم»، جمعی از نویسندگان. تهران: انتشارت مرکز اسناد انقلاب اسلامی،۱۳۹۳.

● تالیف مقاله «تحلیلی ساختاری از انقلابهای عربی» از کتاب تحولات عربی، ایران و خاورمیانه، به اهتمام کیهان برزگر. تهران: مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه‏‫،‫۱۳۹۲.

ترجمه ها

            ● ترجمه کتاب «پارادایم جدید» اثر آلن تورن. انتشارات علمی و فرهنگی. ۱۳۹۶.

● ترجمه مقاله «مطالعه فرهنگ و سیاست اسلامی» نگاشته منصور معدل در کتاب اسلام و جهانی شدن، به کوشش محمدرضا دهشیری. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۹۵.

● ترجمه مقاله «همکاری مسلمانان و مسیحیان در قرن بیست و یکم» نگاشته سوها تاجی فاروقی در کتاب اسلام و جهانی شدن، به کوشش محمدرضا دهشیری. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۹۵.

 

مقاله های چاپ شده در مجلات بین المللی (ISI)

 Sadeghizadeh, S. (۲۰۱۷). Poverty Alleviation through Empowerment with a Focus on Partnership: A Case Study of Iran. Canadian Center of Science and Education: Asian Social Science; Vol. ۱۳, No. ۵. Online Published: April ۲۰, ۲۰۱۷.

 

مقاله های در دست داوری در مجلات بین المللی (ISI)

 Sadeghizadeh, S. (۲۰۱۶). Development Plans, Civil Society and Social Cohesion: Building Local Commitment to Development in Iran. Manuscript submitted for publication in Journal of Developing Societies.

 Sadeghizadeh, S. (۲۰۱۶). The Imbalances of Social System in Development Process. Manuscript submitted for publication in Journal of Economic Cooperation and Development.

 

 

 

 

کنفرانسهای داخلی و بین المللی

            ● ارائه و چاپ مقاله همایش بین المللی با عنوان: «رسانه و تروریسم»:

Media in the face of terrorism. Submitted to ۲۰۱۴ International conference on counter terrorism and human security, Zurich, Switzerland: ۳۰۳۱ July.

● ارائه مقاله «چرخشهای پارادایمیک در معرفت شناسی علم سیاست در ایران»، سمینار بررسی وضعیت علم سیاست، دانشگاه رازی کرمانشاه، به تاریخ ۳/۹/۹۵.

پروژه­های تحقیقاتی

● نویسنده طرح «بررسی فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران» به سفارش جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران)، سال ۱۳۹۳.

● همکار پژوهشی در اجرای طرح «چالشهای فرهنگ سیاسی ایران در عصر جهانی شدن و را­ه­های مقابله با آن» به سفارش گروه جهانی شدن و مطالعات سیاسی مرکز مطالعات ملی جهانی شدن. سال ۱۳۹۴.

● همکار پژوهشی در طرح پژوهشی ملی بررسی و نقد جریانهای فکری و فرهنگی و نویسنده­ی «جریان فکری و فرهنگی فمینیسم سکولار» به سفارش دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، سال ۱۳۹۵.

● همکار در طرح پژوهشی ملی بررسی و نقد جریانهای فکری و فرهنگی و نویسنده­ی بخشی از طرح مذکور با عنوان «جریان فکری و فرهنگی تلفیق­گرای فلسفی» به سفارش دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران. سال ۱۳۹۵.

سابقه تدریس

● ۲ ترم تدریس «جامعه شناسی سیاسی»، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال.

● تدریس دروس نظریه های سیاسی، بنیادهای علم سیاست و ... در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران به مدت ۱۱۰ ساعت و در طول سه ترم. سالهای ۱۳۸۹-۱۳۹۰.

● تدریس در مقطع کارشناسی ارشد. پیام نور اصفهان. برگزار شده توسط موسسه نوین صدرا. تابستان ۱۳۹۳.

فعالیتهای علمی

و اجرایی

● پژوهشگر مرکز مطالعات جامعه و امنیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال ۱۳۹۴ تاکنون.

 ● پژوهشگر ارشد مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه از سال ۱۳۹۶.

● عضو اصلی گروه روندهای فکری در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه، از سال ۱۳۹۱ تاکنون.

 ● نخستین سردبیر ماهنامه پژواک – نشریه شورای صنفی کوی دانشگاه تهران- در سال ۱۳۹۳

 ● عضو هیات تحریریه­ی فصلنامه علمی – تخصصی سیاست دانشگاه تربیت مدرس.

 ● دبیر انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی به سال ۱۳۸۶.

 

 

مدرک زبان خارجی

● اخذ مدرک تافل دانشگاه تهران با نمره ۷۴ از ۱۰۰. سال ۱۳۸۸.

نقد و داوری

                        ●  نقد کتاب عدالت و امنیت ملی اثر داود غرایاق زندی به سفارش شوراى بررسى متون و کتب علوم انسانى.

                       زمستان ۱۳۹۵.

● داور فصلنامه علمی - پژوهشی دولت پژوهی دانشگاه علامه طباطبایی

● داور فصلنامه علمی- پژوهشی فصلنامه مطالعات راهبردی

● داور فصلنامه علمی- پژوهشی فصلنامه پژوهشنامه انتقادی متون  

 

راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه

                        ● راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «واکاوی نظری مفهوم اسلام سیاسی و جهان بدون اسلام در اندیشه گراهام فولر»، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، در دست نگارش.

            ● مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی مفهوم دوستی در آراء یورگن هابرماس»، دانشگاه خوارزمی، بهمن ۱۳۹۶.

● داوری پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «پدیداری تروریسم تکفیری و نظام اولویتهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه خوارزمی، زمستان ۱۳۹۴

● داوری پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «واکاوی علل شگل گیری اندیشه های واگرایانه در مناطق کردنشین»، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، زمستان ۱۳۹۶

 

گزارشهای راهبردی

            ● «شبکه های اجتماعی جدید، فرهنگ سیاسی و انتخابات»، ماه نگار دیده بان امنیت ملی پژوهشکده مطالعات راهبردی. شماره ۴۶ بهمن ۱۳۹۴.

● «بررسی تحولات اخیر حوزه امنیت انسانی: رویدادها، رویکردها و راهکارها»، ماه نگار دیده بان امنیت ملی پژوهشکده مطالعات راهبردی. شماره ۴۸. بهار ۱۳۹۵.

سخنرانی ها

● سخنرانی در جلسه نقد و بررسی آثار دکتر سید جواد طباطبایی با حضور نگارنده به دعوت خانه اندیشمندان علوم انسانی در پاییز  ۱۳۹۲.

● سخنرانی در جلسه نقد آثار دکتر محمود سریع القلم با حضور نگارنده به دعوت دانشگاه تربیت مدرس به سال ۱۳۹۲.

● سخنرانی مشترک با دکتر محمد رضا تاجیک در گروه روندهای فکری مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه با موضوع «کانت شناسی». به سال ۱۳۹۴.

● سخنران در دومین جلسه کرسی ترویجی مطالعات راهبردی امنیت اجتماعی با موضوع «ظرفیت و ساز و کارهای دانشگاه های امروزین در تدارک امنیت/ناامنی جامعه­ای» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ ۶/۳/۱۳۹۴.

● سخنران در ششمین جلسه کرسی ترویجی مطالعات راهبردی امنیت اجتماعی با موضوع «جنبشهای اجتماعی جدید، جستجوی هویت های فرهنگی و تاثیر آن بر امنیت جامعه­ای؛ با تاملی در باب جامعه­ی ایرانی» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ ۴/۳/۱۳۹۵.

● سخنرانی در نشست رونمایی از کتاب «داعش حقیقی؛ حقیقت داعش» با حضور دکتر قدیر نصری و دکتر داود فیرحی. ۴ دی ۱۳۹۵.

فعالیتهای ادبی

                        ● کسب رتبه دوم سرایش شعر در مدارس مقطع دبیرستان به سال ۱۳۸۲.

فعالیتهای ورزشی

                        ● دارای مدرک مربیگری شطرنج از فدراسیون شطرنج و سابقه تدریس شطرنج.

                        ● کسب رتبه دوم شطرنج دانشگاه تهران برای دوبار در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳.

                          ● کسب مقام چهارم در میز چهار در مسابقات قهرمانی شطرنج دانشجویان دانشگاه های  سراسری کشور در سنندج به سال ۱۳۸۵.