محمدعلی مینایی

 

محمدعلی مینایی

پست الکترونیک: minaee12000@yahoo.com

پست الکترونیک گروه پژوهشی جامعه و امنیت: csss88pazhuhesh@gmail.com

سوابق علمی و تحقیقاتی

 1. بنیان‌گذاری مطالعات متمرکز علمی پژوهشی در حوزه جامعه و امنیت (Societal Security) در ایران
 2. تاسیس گروه پژوهشی جامعه و امنیت در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم
 3. مدیر گروه پژوهشی جامعه و امنیت و عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 4. مدیریت اجرای طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی

هدف اصلی طرح؛ بسط دانش نظری و تجربی درباره امنیت اجتماعی در ایران در راستای کمک به سیاست‌سازی برای کاهش تهدیدهای مرتبط با امنیت جامعه است. طرح مذکور مشتمل بر ۶ پروژه تحقیقاتی مستقل و ۴ پروژه تالیفی و ترجمه‌ای در حوزه مطالعات جامعه و امنیت و با عناوین زیر بوده که با مدیریت مشار‌الیه انجام و به اتمام رسیده است:

۱-۴- امنیت اجتماعی: مفاهیم، مولفه‌ها و نظریه‌ها

۲-۴- بررسی پیامدهای فرهنگی اجتماعی کاربرد اینترنت بر امنیت اجتماعی در ایران و ارائه راهبرد مناسب

۳-۴- تحلیل جامعه‌شناختی امنیت در ایران با تاکید بر رویکرد تاریخی

۴-۴- تحلیل بحران‌های موثر بر امنیت اجتماعی ایران از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۶- عوامل، روندها و تجربه‌ها

 • -۴- امنیت اجتماعی از دیدگاه اسلام
 • -۴- فرهنگ توصیفی اصطلاحات امنیت
 • -۴- مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی امنیت
 • -۴- ترجمان جامعه و امنیت- جلد ۱، امنیت- جامعه- هویت
 • -۴- ترجمان جامعه و امنیت- جلد ۲، خشونت قومی و محظور امنیتی
 • -۴-پژوهش‌نامه امنیت اجتماعی؛ مبانی و مسائل امنیت اجتماعی، رویکردی ایرانی

 

 

 1. مدیریت اجرای طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی.

در اجرای فازهای ۱ و ۲ طرح کلان ۱۶ طرح تحقیقاتی به شرح زیر اجرا و یا در دست اجرا می‌باشد:

۱-۵- نظریه امنیت جامعه‌ای: چارچوب مفهومی، موازین عملی و ارائه الگوی ایرانی

          ۲-۵- اصول و مبانی امنیت اجتماعی شده در اسلام با تاکید بر قرآن کریم و سیره معصومین علیهم

                    السلام

          ۳-۵- ابعاد موثر بر امنیت اجتماعی  در جامعه ایران (مؤلفه‌ها و شاخص‌ها)

         ۴-۵- بررسی فرصتها وتهدیدات  شبکه های اجتماعی مجازی و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی و ارائه   

                   راهبردها

     ۵-۵- تدوین سند راهبردی علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه امنیت اجتماعی جمهوری اسلامی

               ایران

     ۶-۵- ارزیابی پایایی و روایی شاخص‌های امنیت اجتماعی در ایران

     ۷-۵- ارائه نظریه مبنای امنیت اجتماعی در ایران

   ۸-۵- شناسایی و ارائه الگو برای به‌کارگیری فناوری‌های نرم در امور فرهنگی با تاکید

بر امنیت جامعه

  ۹-۵- سنجش و برآورد امنیت وضعیت اجتماعی ایران

۱۰-۵- تهیه بسته‌های سیاستی و راهبردی در حوزه امنیت اجتماعی کشور

۱۱-۵- دانشنامه ایرانی امنیت

۱۲-۵- تحولات رسانه در ابعاد، ابزار و پیام و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی

۱۳-۵- الگوهای اجتماعی‌دیدن امنیت: تجارب جهانی، توصیه‌های ایرانی

۱۴-۵- الگویی برای مدیریت جامع بحران‌های اجتماعی با تاکید بر مرحله پیش از بروز بحران

۱۵-۵- تبارشناسی امنیت اجتماعی در ایران معاصر

۱۶-۵- بررسی و شناخت چیستی و چگونگی تاثیر شرایط زیست‌محیطی بر امنیت اجتماعی ایران

 1. اجرای ۳ طرح تحقیقاتی با عناوین:
  1. مبانی نظری امنیت انتظامی

۲-۶- شاخص‌های راهبردی امنیت در ج.ا.ا. (در حوزه فرهنگی- سیاسی)

۳-۶- شاخص‌های راهبردی امنیت در ج.ا.ا. در حوزه اقتصادی (پایش امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از دیدمان اقتصادی

 1. انتشار ۱۰ جلد کتاب از نتایج تحقیقات انجام‌شده
 2. برنامه‌ریزی برای انتشار ۱۱ جلد کتاب دیگر در سال ۱۳۹۶
 3. مدیریت برگزاری ۱۰ کنفرانس علمی در حوزه امنیت جامعه‌ای (Societal Security)
 4. برنامه‌ریزی برای ایجاد زمینه‌های اجرایی‌شدن نتایج پژوهش‌های صورت‌گرفته در جامعه ایران
 5. تاسیس وب‌سایت اطلاع‌رسانی فعالیت‌های گروه پژوهشی (www.csss.ir)
 6. تشکیل کتابخانه تخصصی امنیت اجتماعی
 7. مدیریت و دبیری برگزار ی کرسی‌های مطالعات راهبردی شاخص‌سازی، سنجش و ارزیابی وضعیت امنیت، دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی
 8. عضو کمیته امنیت، کمیسیون دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی مجمع تشخیص مصلحت نظام
 9. مدیریت کرسی‌های:

۱-۱۵- کرسی مطالعات راهبردی «قدرت نرم و جنگ نرم»

   ۲-۱۵- کرسی مطالعات راهبردی «امنیت اجتماعی»

 1. عضویت در کرسی مطالعات راهبردی امنیت و توسعه
 2. عضویت در ستاد راهبری کرسی‌های مطالعات راهبردی دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی
 3. انعقاد تفاهم‌نامه همکاری و نماینده پژوهشگاه در اجرای تفاهم‌نامه‌های:

۱-۱۸- تفاهم‌نامه همکاری با وزارت کشور

۲-۱۸- تفاهم‌نامه همکاری با مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

۳-۱۸- تفاهم‌نامه همکاری با پژوهشگاه نیروی انتظامی