همایش بین‌المللی همگرایی و واگرایی؛ گفت‌و‌گویی میان فرهنگی – میان‌دینی (۲۲-۲۰اسفند۱۳۹۷)

همایش بین‌المللی همگرایی و واگرایی؛ گفت‌و‌گویی میان فرهنگی میان‌دینی (22-20اسفند1397)


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل