شرح وظایف

مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی پژوهشگاه

 

شرح وظایف

 • برقراری ارتباط با سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی داخلی و خارجی به منظور جمع آوری اطلاعات علمی تحقیقاتی مورد نیاز و همچنین جلب همکاری آنان در زمینه های مختلف  علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
 • ترجمه نامه ها، نشریات و مدارک ارجاعی مختلف به زبانهای فارسی و خارجی مورد نیاز پژوهشگاه و مؤسسات تحقیقاتی تابعه.
 • تنظیم برنامه های سمینارها ، کنگره ها ، سمپوزیوم ها و کنفرانس های علمی و تحقیقاتی بین‌المللی با همکاری سایر واحدها و پژوهشکده ها و همچنین پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز آن به مسئولین ذی ربط.
 • انجام بررسی های لازم به منظور جلب همکاری شخصیت های علمی ایرانی مقیم خارج.
 • فراهم آوردن شرایط جذب دانشجویان خارجی برای مقاطع مختلف تحصیلی با همکاری گروههای پژوهشی.
 • تشریک مساعی در برقراری ارتباط انجمن‌ها و هیأت‌های علمی پژوهشگاه با مجامع علمی بین‌المللی و دانشمندان خارجی با همکاری سایر واحدهای ذی ربط پژوهشگاه و واحد همکاریهای علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری.
 • تهیه تفاهم نامه های همکاری‌های علمی با دانشگاهها و موسسات پژوهشی خارج از کشور و عضویت در مجامع علمی و بین المللی.
 • رسیدگی به امور مربوط به استادان و محققان خارجی در پژوهشگاه.
 • بررسی گزارشات مطالعاتی محققان و استادانی که به خارج از کشور اعزام شده‌اند و در مراکز فرهنگی و مجامع بین‌المللی شرکت کرده‌اند و تلخیص رئوس مطالب ارائه شده جهت مسئولین ذی ربط.
 • انجام بررسی‌های لازم در زمینه برگزاری کلاس‌های آموزشی زبان‌های خارجی با توجه به تفاهمات فرهنگی حاصله و همکاری با پژوهشکده‌های ذی ربط در این خصوص.
 • جمع‌آوری اخبار و اطلاعات و تهیه و تنظیم گزارشات لازم در زمینه همکاری‌های علمی و فرهنگی با دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی داخل و خارج کشور.
 • همکاری با کمیسیون ملّی یونسکو در ایران در زمینه اجرای طرح‌های تحقیقاتی و فرهنگی.