برنامه پژوهشی جندی‌شاپور

پروﮊه‌های مشترک پژوهشی گروه‌های ایرانی و فرانسوی
۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۰:۵۸ کد : ۱۹۴۱۷ اخبار
تعداد بازدید:۴۲۶
برنامه پژوهشی جندی‌شاپور

مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی با مشارکت بخش همکاری و فعالیت فرهنگی سفارت فرانسه در ایران (SCAC ) مجری برنامه پژوهشی جندی‌شاپور است. هدف این برنامه که از سال 1383 آغاز شده است ارتقا و گسترش همکاری‌های پژوهشی علمی و فنی پیشرفته میان پژوهشگران دو کشور ایران و فرانسه است. برنامه شامل پروﮊه‌های مشترک پژوهشی گروه‌های ایرانی و فرانسوی در تمامی زمینه‌ها، به ویژه علوم انسانی و اجتماعی (حقوق، اقتصاد و مدیریت)، علوم پزشکی، علوم پایه، علوم محیط زیست و زیست‌شناسی است. فراخوان ارائه درخواست پروژه‌های مشترک دو کشور همزمان در ایران توسط مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی و در فرانسه توسط موسسه کامپوس فرانس منتشر می‌شود و درخواست‌های پروژه‌های مشترک تحقیقاتی (پروژه‌های جاری یا جدید) به طور همزمان در دو کشور بررسی می‌شوند. ارزیابی نهایی به عهده کمیته مختلط دو کشور است. در صورت تصویب پروژه مشترک، هزینه سفر طرف ایرانی به فرانسه از طرف مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی، و هزینه سفر طرف فرانسوی به ایران از طرف موسسه کامپوس فرانس پرداخت می‌شود. در مقابل، سالانه گزارشی از پیشرفت پروژه و فعالیت‌های انجام شده در خصوص چاپ مقالات و انتشار نتایج پژوهش در اختیار مرکز قرار می‌گیرد و در مقالات چاپ شده نام مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی و همچنین بخش فرهنگی سفارت فرانسه ذکر می‌شود. قابل ذکر است که تأمین اعتبارات و بودجه مربوط به تحقیقات پروژه مشترک به عهده خود مؤسسات و نهادهای مرتبط خواهد بود و مرکز تنها از ارتباط بین مراکز علمی دو کشور حمایت می‌کند.

مرکز در انتخاب پروژه‌های برنامه جندی‌شاپور برای موارد ذیل اولویت قائل است:

   -   پروژه‌هایی که همراه با آموزش در سطح دکتری یا پسا دکتری باشد؛

   - پروژه‌هایی که موجب همکاری چند آزمایشگاه یا موسسه مختلف ایرانی و فرانسوی شوند؛

   - پروژه‌‌هایی که باعث ایجاد توسعه، به ویژه توسعه اجتماعی-اقتصادی شوند.

لیست اولویت های پژوهشی

فراخوان شرکت در برنامه پژوهشی جندی شاپور 1399

پروژه‌های سال 1396

پروژه‌های سال 1397

سامانه طوبی (ثبت طرح های پیشنهادی پژوهشی و مطالعاتی مرکز)

 


نظر شما :