دکتر نیره دلیر

مشخصات فردی
نام    نیره
نام خانوادگی    دلیر
مرتبه علمی    استادیار
سمت    عضو هیات علمی پژوهشکده تاریخ
پست الکترونیک    dalirNh@yahoo.com
مدارک تحصیلی
•    دکتری: تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۸ ـ ۱۳۸۱
•    کارشناسی ارشد: تاریخ جهان (اروپا)، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۱ ـ ۱۳۷۸
•    کارشناسی: تاریخ دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۷-۱۳۷۴
•    مدرک کارشناسی ارشد دوم: روابط بین الملل از دانشکده روابط بین الملل وزارت امورخارجه
•    دیپلم علوم تجربی و مدرک فوق دیپلم (از تربیت معلم شهید شرافت ۱۳۷۲-۱۳۷۰). رتبه چهارم مرکز در آزمون عمومی و تخصصی.

کسب رتبه‌های علمی
•    دانشجوی ممتاز تمام مقاطع تحصیلی دانشگاه شهید بهشتی
•    دانشجوی ممتاز کارشناسی ارشد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
•    پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۳
•    پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۴
•    پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۵
•    پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۶

پایان نامه
•    پایان نامه دکتری: مشروعیت و قدرت از دیدگاه خواجه نظام الملک؛ استاد راهنما: دکتر اللهیار خلعتبری
•    پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ: ایران و انقلاب اکتبر از ۱۹۱۷- ۱۹۲۱؛ استاد راهنما: دکتر علی اصغر مصدق
•    پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل: راهبرد انرژی گاز روسیه و تاثیر آن بر صادرات گاز ایران؛ استاد راهنما: دکتر نرسی قربان

حوزه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی
•    اندیشه و فرهنگ سیاسی از دوره باستان تا معاصر
•     روابط بین الملل
•    تاریخ و متون پهلوی دوره ساسانی
•     تاریخ میانه ایران
•     مکاتب فکری و کلامی

حوزه تخصص
•    مفهوم در تاریخ ایران؛ مفاهیم سیاسی ـ اجتماعی
•    مشروعیت حکومت‌ها
•    اندیشه سیاسی در تاریخ ایران و اسلام

سوابق آموزشی
•    مدرس ضمن خدمت دبیران شهر تهران – نحوه رضایت عالی
عناوین کلاسهای ضمن خدمت تدریس شده
•    «تاریخ آموزش در ایران و اسلام» کلیه دبیران دبیرستانهای منطقه ۱۸، ۵ دوره
•    «زبان تخصصی تاریخ» دبیران تاریخ مقطع متوسطه منطقه ۷،۴، ۸
•    «زبان تخصصی تاریخ»، دبیران مقطع متوسطه منطقه ۱۸
•    «تحلیل برنامه درسی تاریخ» دبیران مقطع متوسطه منطقه ۱۶
•    «بررسی و تحلیل کتاب تاریخ متوسطه و سال چهارم» دبیران تاریخ منطقه ۵
•    «تحلیل برنامه درسی تاریخ ایران و اسلام» دبیران منطقه ۱۶

تدریس در مراکز آموزش عالی
کارشناسی
•    تاریخ تحلیلی صدر اسلام دانشگاه علم و فرهنگ، سال تحصیلی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲
•    تاریخ اسلام ۲ دانشگاه الزهرا، گروه فقه و حقوق رشته الهیات، سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹
•    تاریخ اسلام از سلجوقیان تا حمله مغول» دانشگاه الزهرا، گروه فرهنگ و تمدن اسلامی سال‌تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹
•    تاریخ اسلام از ۲۲۷ تا سقوط بغداد» دانشگاه الزهرا، گروه تاریخ سال‌تحصیلی ۹۰- ۱۳۸۹
•    فرهنگ و تمدن اسلام و ایران» دانشگاه علم و فرهنگ، سال تحصیلی ۹۰- ۱۳۸۹ ؛ ۹۲-۱۳۹۱
•    تاریخ تحلیلی صدر اسلام»، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، از ترم دوم ۹۲-۱۳۹۱
•    تاریخ امامت» دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی از ترم دوم ۹۲-۱۳۹۱
•    تاریخ تحلیلی صدر اسلام»، دانشگاه امیر کبیر، ۹۲- ۱۳۹۰
•    تاریخ ایران از اسلام تا حمله مغول؛ دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مفتح
•    تاریخ ایران از صفویه تا انقلاب اسلامی؛ دانشگاه فرهنگیان
•    تاریخ جهان در دو قرن معاصر دانشگاه فرهنگیان
•    ایران و جهان در دو دهه آینده؛ دانشگاه فرهنگیان
•    زبان تخصصی ۱؛ دانشگاه مذاهب اسلامی
•    تاریخ تحولات سیاسی فرهنگی اقتصادی مشروطه در ایران ، دانشگاه فرهنگیان، بهمن ۱۳۹۴
•    تاریخ تحولات سلجوقیان دانشکده الهیات الزهرا، مهر ۱۳۹۶

تدریس کارشناسی ارشد

•    تاریخ ایران از صفویه تا قاجار پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی، مهر ۱۳۹۲
•    تاریخ ایران از ورود اسلام تا سلجوقیان، پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی، بهمن ۱۳۹۲. پیش نیاز
•    تاریخ ایران دوره باستان با ممالک همجوار، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، مهر ۱۳۹۳
•    تاریخ ایران در دوره صفویه، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، مهر ۱۳۹۳
•    تاریخ فرهنگ و تمدن ایران دوره اسلامی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، مهر ۱۳۹۴
•    جنبش‌های یکصد سال اخیر تاریخ معاصر ایران، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، مهر ۱۳۹۴
•    روش تحقیق در تاریخ، پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهر ۱۳۹۴ تا کنون

تدریس دکتری

•    نقد و بررسی تاریخ ایران از حکومت عباسیان تا پایان خوارزمشاهیان، پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهر ۱۳۹۳
•    ملل و نحل، پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن ۱۳۹۳
•    درس سمینار مسائل تاریخ ایران، تدریس مشترک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهر ۱۳۹۵
•    تحولات ایران در دوره اسلامی، تدریس مشترک، ایرانشناسی بهمن ۹۵
•    دوره دانش افزایی تاریخ ایران برای دانشجویان دکتری خارج از کشور، (روسیه و ترکیه) بنیاد ایرانشناسی، شهریور ۱۳۹۶

تالیف و تدوین کتاب

•    تالیف سری کتاب‌های کرج پژوهی: عناصر هویت ساز شهری؛ امامزاده‌های شهر کرج؛ مشاهیر مدفون در کرج؛ حمام های تاریخی؛ حمام مصباح؛ پل‌های تاریخی؛ پل دختر، سازمان زیباسازی شهرداری کرج؛ 1393
•    تدوین (مشترک) مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقیان، انجمن ایرانی تاریخ و انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۶
•    مفهوم مشروعیت در تاریخ ایران، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، ۱۳۹۷
•    تصحیح تاملات کلامیه، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۶
•    تاملاتی بر مفاهیم سیاسی تاریخ ایران، انجمن ایرانی تاریخ، 1397

مقالات علمی- پژوهشی

•    چاپ مقاله «اندیشه ایرانشهری و خواجه نظام‌الملک» مشترک با استاد راهنما: دکتر الله یار خلعتبری،  ش۲، پژوهشنامه علمی- پژوهشی انجمن ایرانی تاریخ. زمستان ۱۳۸۸
•    چاپ مقاله «گفتمان خلافت و سلطنت در سیرالملوک» شماره ۴ فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام (علمی – پژوهشی) پژوهشکده تاریخ اسلام.بهار ۱۳۸۹
•     مقاله «طرح عدالت در سیرالملوک و مقایسه آن با کلام اشعری» شماره ۷ فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام (علمی- پژوهشی).زمستان ۱۳۸۹
•    مقاله « مشارکت اجتماعی زنان در سیره پیامبر و مقایسه آن با قرائت غزالی در احیاء علوم الدین »، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام. شماره ۱۹، زمستان ۹۲
•    مقاله تاثیر حضور ایرانیان در ساختار قدرت سیاسی خلافت بر تحولات فرهنگی سده های نخستین اسلامی ؛ دوفصلنامه علمی پژوهشی تاریخ ایران، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۷۲، چاپ بهار ۱۳۹۳
•    مقاله «تبیین و تحلیل فره ایزدی در آثار منثور دوره اسلامی؛ تاریخی، حکمت اشراقی، اندرزنامه ای»، دو فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دانشگاه سیستان، س۸، ش۱۴، بهار و تابستان ۱۳۹۳
•    مقاله «فرهنگ سیاسی و مبانی نظری پادشاهی و سلطنت؛ بررسی تطبیقی فره ایزدی و ظل اللهی»؛ فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی، انجمن ایرانی تاریخ، س۵، ش۲۰، تابستان۱۳۹۳
•    مقاله «گفتمان رعیت و راعی در نظام اندرزنامه‌ای دوره اسلامی»؛ فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره ۱۳، پاییز ۱۳۹۳
•    تفویض غالیانه؛ ازجریان پیدایش تا سده ششم هجری؛ با تاکید بر منابع اعتقادی-روایی و فرق نگاری ، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه تاریخ اسلام،انجمن ایرانی تاریخ اسلام، شماره ۱۹، پاییز ۱۳۹۴
•    بررسی تطبیقی مناسبات سیاسی دولت انقلاب فوریه و انقلاب اکتبر روسیه با دولت ایران، مجله علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام، جامعه المصطفی قم، ش۵، زمستان و بهار ۱۳۹۴
•    جستاری در تغییر مذهب نظامشاهیان دکن؛ بازخوانی روایات تاریخی، (مشترک)، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه تاریخ اسلام، انجمن تاریخ اسلام، بهار ۱۳۹۴، س۵، ش۱۷.
•    بررسی سیر تطور کاربرد مفهوم ظل الله در دوره میانه تاریخ ایران؛ بر اساس منابع تاریخ‌نویسی و اندرزنامه ای؛ فصلنامه (علمی – پژوهشی) مطالعات تاریخ اسلام، پژوهشکده تاریخ اسلام شماره ۲۶. پاییز ۹۴
•    رابطه دولت با مردم؛ کارکردها و قواعد بر اساس رویکرد اندرزنامه‌های دوره میانه با تاکید بر سیرالملوک ، فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره ۱۹، بهار ۱۳۹۵
•    دراسه فکره «الإمامه» لکبار متکلّمی المعتزله الشطر الأول من القرن الثالث الهجری؛ آکادیمیه العلوم الانسانیه و الدراسات الثقافیه؛ السنه ۱۹، العدد ۱، الربیع و الصیف۱۴۳۷.
•    تفنگچیان محلی و امنیت در منطقه مرزی درح از ۱۲۹۱ تا ۱۳۳۸ شمسی؛ دو فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ های محلی ایران ، (همکار : فداحسین خامس پناه) دانشگاه پیام نور شماره ۲ دوره ۴، پیاپی۸، بهار و تابستان ۱۳۹۵
•    تحلیل کنش گفتاری خطبه امام حسین (ع) در روز  عاشورا، مشترک فصلنامه علمی پژوهشی لسان مبین، دانشگاه بین المللی امام خمینی، س۸، ش۲۵، پاییز ۹۵.
•    علوم عقلی در عصر سلجوقی: بررسی و تحلیل جامعه آماری دانشمندان، دوفصلنامه علمی پژوهشی  تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات پیاپی ۲۴ پاییز و زمستان سال ۱۳۹۵.
•    بررسی و نقد کتاب جنسیت در آراء اخلاقی از قرن سوم پیش از اسلام تا قرن چهارم هجری قمری، مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه انتقادی شورای متون و بررسی کتب علوم انسانی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ش۵۳، فروردین۹۷.
•    بازتاب و تحلیل واقعه غدیرخم در تواریخ عمومی سده های هفتم تا دهم هجری، دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه علوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دوره ۷، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵
•    گونه شناسی رفتار سیاسی علمای شاخص معتزلی و خلفای عباسی؛ در عصر خلافت هارون تا پایان دوره واثق، فصلنامه علمی - پژوهشی تاریخ اسلام، دانشگاه باقرالعلوم، س۱۸، ش۲، پیاپی ۷۰، تابستان ۱۳۹۶
•    نمودهای اجتماعی تساهل در دوره سلجوقیان؛ تبیین کنش حکمرانان سلجوقی با شیعیان امامیه، (مشترک) مجله تحقیقات تاریخ اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پیاپی۱۴، س۷، ش۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۶
•    بررسی و تحلیل راهبردهای جنگهای صفاریان و سامانیان، مجله مطالعات تاریخی جنگ، دانشگاه اراک، ش۳، بهار ۹۷.
•    تبیین تاریخی دلایل عدم روایت واقعه غدیر در سیره ابن اسحاق، مشترک با وحید قلیچ دانشجوی دکتری، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام، دانشگاه باقرالعلوم، گواهی چاپ
•    ظهور و توسع المعتزله فی العراق: تحلیل قائم على نظریه الانتشار؛ فصلیه نصف سنویه علمیه – محکمه آفاق الحضاره الاسلامیه، آکادیمیه العلوم الانسانیه و الدراسات الثقافیه، س21، ش1، شماره الخریف و الشتاء 1439.
•    بررسی و تحلیل رویارویی‌های محمود غزنوی از خراسان بزرگ با هندیان،  مجله علمی پژوهشی خراسان بزرگ، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، شماره 30 بهار 97 چاپ اسفند 97.
•    بررسی انتقادی مناسبات مردم و دولت در آراء خواجه نظام الملک بر اساس سیرالملوک، مجله علمی پژوهشی دولت پژوهی، دانشگاه علامه طباطبایی شماره 15 پاییز 97.
•    تبیین عملکرد سپاه ساسانیان در رویارویی با سپاه اعراب مسلمان با تاکید بر نظریه راهبرد کلازویتس، مجله علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جنگ دانشگاه اراک و انجمن ایرانی تاریخ، گواهی چاپ
•    نقد کتاب سلجوقیان از آغاز تا فرجام، پژوهشنامه انتقادی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  گواهی چاپ

مقالات ترویجی

•    پیمان صلح برست لیتوسک و پیامدهای آن بر تمامیت ارضی، استقلال و امنیت ایران،  مجله علمی ترویجی مطالعات تاریخ انتظامی، پژوهشگاه علوم انتظامی، س۲، ش۶، پاییز۱۳۹۴.
•    نظم و امنیت و تاثیر آن بر نظریه‌های ساختار قدرت در تاریخ ایران میانه؛ مجله علمی ترویجی مطالعات تاریخ انتظامی، پژوهشگاه علوم انتظامی، س۱، ش۳، زمستان ۱۳۹۳.
•    رفتار سیاسی علمای شاخص اهل سنت، و امامیه با خلافت عباسی، (مشترک)، مجله علمی ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی؛ فروغ وحدت، دانشگاه مذاهب اسلامی، س۱۱، ش۴۲، زمستان ۱۳۹۴.

مقالات تخصصی

•    تحلیل و بررسی بخشهای دوگانه‌ی سیرالملوک ؛ درباره منصب وزارت و امر مشاورت، کارنامه تاریخ مجله علمی تخصصی دانشگاه شهید بهشتی، انجمن علمی دانشجویان تاریخ، پاییز و زمستان ۱۳۹۴.
•    سیر جریان سوسیالیسم و زمینه‌های انقلاب اکتبر روسیه؛ کارنامه تاریخ مجله علمی تخصصی دانشگاه شهید بهشتی، انجمن علمی دانشجویان تاریخ، بهار و تابستان 1397.

مجموعه مقالات

•    دولت در «علوم سیاسی» و دولت در «تاریخ»، مجموعه مقالات همایش تاریخ و علوم سیاسی، پژوهشکده تاریخ اسلام، چاپ ۱۳۹۶.
•    نقد و بررسی مبانی نظری مدیریت اجرایی در سیرالملوک، مجموعه مقالات همایش نقد آراء و نظریه های صاحبنظران پیرامون مناسبات دولت و مردم در  تاریخ ایران بارگذاری شده در سامانه ISC، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ۱۳۹۶
•    نسبت عقل و وحی در دیدگاه اسماعیلیه، مجموعه مقالات یادنامه تکمیل همایون، ج سوم، تهران: انتشارات روایت، 1395
•    تحلیل و تبیین حیطه‌های شناختی، عاطفی و سطوح یادگیری سئوالات امتحان نهایی تاریخ بر اساس طبقه بندی بلوم، و تاثیر آن بر فهم و علاقه دانش آموزان از تاریخ؛ مطالعه موردی ۱۳۹۴؛ مجموعه مقالات همایش تاریخ آموزش تاریخ در مدارس، انجمن ایرانی تاریخ، ۱۳۹۵.
•    بررسی تطبیقی تعداد دانشمندان حوزه علوم عقلی و نقلی عصر سلجوقی؛ بر اساس تحلیل آماری، (مشترک) مجموعه مقالات همایش علمی پژوهشی فرهنگ و تمدن ایران و اسلام، دانشگاه شیراز. ۱۳۹۵
•    رابطه دولت صفویه و نظامشاهیان دکن؛ بر اساس متون و نسخ فارسی ایران و هند؛ (مشترک) مجموعه مقالات کنگره بین المللی زبان و ادب فارسی، دانشگاه علیگره، ۲۰۱۶.
•    مقاله «پیامدهای روابط میرزا کوچک خان جنگلی با کمونیستهای شوروی»، چاپ در مجموعه مقالات همایش نقش نهضت جنگل بر تحولات فکری و اجتماعی تاریخ معاصر ایران، دانشگاه گیلان، پاییز ۱۳۹۳.
•    مشروعیت در گفتمان سیاسی اندرزنامه‌ای؛ بررسی موردی سیرالملوک»، مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقی، انجمن ایرانی تاریخ، نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۶
•    بررسی وضعیت دانشمندان علوم عقلی در عصر سلجوقی بر اساس تراجم نگاری؛ (مشترک) مجموعه مقالات دومین همایش بین‌المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقی، انجمن ایرانی تاریخ، چاپ |پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۶
•    شناسایی و تحلیل آماری موقوفه‌های دوره سلجوقی در ایران، مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقی، انجمن ایرانی تاریخ، در حال چاپ
•    «مفوضه و نگرش امام رضا به اندیشه تفویض»،(مشترک) مجموعه مقالات همایش علمی ـ پژوهشی امام رضا فرق و مذاهب؛ دانشگاه تهران، مهر ماه ۱۳۹۱.

همایش‌های ملی و بین المللی (مجموعه چکیده و سخنرانی)
•    موضع علما و مشروعیت یابی قراخانیان در برابر سامانیان، همایش ملی قراخانیان در گستره فرهنگ وتمدن ایران، چاپ در مجموعه چکیده مقالات، انجمن ایرانی تاریخ، 15 اسفند 1397 (سخنرانی)
•    مفهوم ایران در متون تاریخی؛ چرخش سیاسی به فرهنگی؛ از آغاز دوره اسلامی تا تاسیس دولت صفوی، چاپ در مجموعه چکیده همایش بین المللی تاریخ فرهنگی و تاریخ فرهنگی در ایران؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 14 اسفند 1397
•    مشروعیت سلطان از منظر علامه حلی، همایش ملی انجمن ایرانی تاریخ، چاپ در مجموعه چکیده مقالات، 29 بهمن 1397(سخنرانی)
•    متون درسی کتاب تاریخ و نسبت آن با سطوح یادگیری طبقه بندی بلوم، مجموعه چکیده مقالات پنجمین همایش ملی آموزش تاریخ در مدارس، دانشگاه سیستان و بلوچستان و انجمن ایرانی تاریخ، 26 دی 1397. (سخنرانی)
•    خواجه نظام الملک و «نظریه سلطنت»؛ با تاکید بر «مشروعیت» و «قدسیت»؛، مجموعه چکیده مقالات همایش بین المللی هزاره خواجه نظام الملک، دانشگاه فردوسی مشهد، 30 آبان 1397
•    تدوین سئوالات استاندارد درس تاریخ، سومین همایش آموزش تاریخ در ایران، انجمن ایرانی تاریخ و انجمن معلمان اصفهان، چاپ در مجموعه خلاصه  همایش، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
•    الزام و امکان مفهوم سازی در حوزه علم تاریخ، کنگره تاریخ دانان انجمن ایرانی تاریخ و دانشگاه فردوسی مشهد، مجموعه خلاصه همایش و سخنرانی، آذر ۱۳۹۶
•    بررسی آراء تربیتی روسو و طالبوف بر اساس دو کتاب امیل و احمد، همایش آموزش تاریخ  انجمن ایرانی تاریخ و دانشگاه کرمان، مجموعه خلاصه همایش، 5 بهمن ۱۳۹۶
•    نقد و ارزیابی نظرات خواجه نظام الملک در باب مناسبات مردم و حکومت، نخستین همایش نقد آراء صاحبنظران پیرامون مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران، پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ در مجموعه مقالات و سخنرانی، سوم اردیبهشت ۱۳۹۶؛
•    تحلیل و تبیین حیطه‌های شناختی، عاطفی سئوالات امتحان نهایی تاریخ بر اساس طبقه‌ بندی بلوم، و تاثیر آن بر فهم و علاقه دانش آموزان از تاریخ؛ مطالعه موردی ۱۳۹۴؛ همایش علمی پژوهشی تاریخ آموزش در ایران، انجمن ایرانی تاریخ، ۶ خرداد ۱۳۹۵. چاپ در مجموعه مقالات و سخنرانی
•    بررسی تطبیقی تعداد دانشمندان علوم عقلی و نقلی عصر سلجوقی، همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران و اسلام، دانشگاه شیراز، ۲۸-۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
•    دولت در اندرزنامه های دوره میانه؛ همایش ملی مبانی نظری و عملی دولت ومردم در تاریخ ایران، دانشگاه علامه طباطبایی، ۳۰ فروردین، ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
•    مبانی مشروعیت حکومت در شاهنامه فردوسی؛ کنفرانس زبان و ادبیات فارسی حوزه بین رشته ای و ادبیات تطبیقی، دانشگاه شهید بهشتی، بهمن ۱۳۹۴
•    بررسی نقش شاه طاهر صوفی در تغییر مذهب نظامشاهیان دکن(مشترک) کنفرانس نقش شاعران، ادیبان و صوفیان در روابط ایران و هند، دانشگاه گواهاتی، ۷ و ۸ فوریه ۲۰۱۵ پذیرش برای ارائه
•    روابط نظامشاهیان دکن و دولت صفویه ؛ بر اساس متون و نسخ فارسی ایران و هند؛ (مشترک) دانشگاه علیگره، مجموعه مقالات کنگره بین المللی زبان و ادب فارسی در زمان اکبر شاه گورکانی و سلاطین صفوی، ۷-۸ فوریه ۲۰۱۶.
•    مقاله «دولت تاریخی؛ دولت علوم سیاسی»؛ چاپ در مجموعه چکیده مقالات همایش تاریخ و علوم سیاسی، پژوهشکده تاریخ اسلام و انجمن ایرانی تاریخ، خرداد ۱۳۹۳
•    مقاله «تحلیل آماری شناسایی نوع و پراکندگی موقوفه‌ها در دوره سلجوقی» (مشترک با احسان اولادقبادی) چاپ در مجموعه چکیده های دومین همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقی، اسفند ۱۳۹۲
•    سخنرانی و ارائه مقاله «سلطنت و پادشاهی در فرهنگ اندرزنامه نویسان سلجوقی» دومین همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقی، انجمن ایرانی تاریخ، اسفند ۹۲
•    مقاله «بازتاب معماری اماکن مذهبی در مناظر شهری»، همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت معماری بومی تا شهر پایدار، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد، پذیرش مقاله برای ارائه در همایش، ۵ دی۹۲.
•    سخنرانی و ارائه مقاله «بازتاب و تحلیل جریان غدیر در تاریخ‌های عمومی دوره مغول و تیموری»، کنگره بین‌المللی الغدیر، مرکز تحقیقات امام علی(ع)؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آبان ۱۳۹۲
•    سخنرانی و ارائه مقاله «فرهنگ دینی و عناصر هویت ساز شهری؛ بررسی موردی امامزاده‌ها و مسجد جامع»، همایش «هویت ایرانی ـ اسلامی شهر کرج، تیرماه ۱۳۹۲؛ چاپ در مجموعه مقالات
•    پذیرش مقاله برای سخنرانی در سومین کنفرانس بین المللی شیعه شناسی؛ فرقه گرایی در خاورمیانه معاصر ؛ لندن، ۲۰۱۳
•    Sectarianism in the Contemporary Middle East, ۱۳ April ۲۰۱۳: The Analysis of Political Literature of Taha Hussain in Portraying the Manners of Shia Imams: On the basis of the book of Fitnatul-Kobra.
•    سخنرانی و ارائه مقاله در همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران و اسلام دوره سلجوقیان؛ تحت عنوان «تبیین مشروعیت در گفتمان سیاسی اندرزنامه‌ایی؛ بررسی موردی سیرالملوک» آبان ۱۳۹۱؛ چاپ در مجموعه مقالات
•    سخنرانی و ارائه مقاله در همایش علمی ـ پژوهشی امام رضا فرق و مذاهب؛ تحت عنوان «مفوضه و نگرش امام رضا به اندیشه تفویض» مهر ماه ۱۳۹۱. مقاله برگزیده و چاپ در مجموعه مقالات
•    سخنرانی و ارائه مقاله در همایش مورخان و محققان تاریخ اسلام؛ رویکردها و چشم اندازها، تحت عنوان «ارزیابی تحلیلی درس فرهنگ و تمدن ایران و اسلام در دانشگاهها؛ راهکاری برای بحران هویت»، دانشگاه تهران، ۱۳۹۰، چاپ در مجموعه مقالات

سخنرانی در نشست‌های تخصصی

•    مساله ایرانشهر؛ رویکردی متفاوت به خواجه نظام الملک و سیرالملوک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 19 اسفند 1397.
•    ماهیت و زمینه‌های اشتغال رشته تاریخ، بمناسبت هفته پژوهش پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، 24 آذر 97؛ تاریخ و علوم انسانی، ضرورتها و توجهات؛ سخنرانی در جمع دانش آموزان فرزانگان؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن 97.
•    دانش تاریخ و ضرورت توجه به تاریخ محلی، نشست تخصصی بمناسبت رونمایی مجموعه مقالات هرسین شناسی انجمن ایرانی تاریخ و پژوهشکده روایت، 16 مرداد 1397
•    سخنرانی مفهوم در تاریخ ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
•    سخنرانی در سمپوزیوم ایران و انقلاب اکتبر با عنوان سیاست و دیپلماسی دولت ایران  در قبال دو دولت فوریه و اکتبر ۱۹۱۷ روسیه، آبان ۱۳۹۶.
•    سخنرانی در نشست مساله ایران، خواجه نظام الملک و مساله ایران، سازمان اسناد و انجمن ایرانی تاریخ، ۱۴ شهریور۹۶.
•    سخنرانی در نشست تخصصی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقیان، با عنوان تراجم نگاری در دوره سلجوقیان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انجمن ایران تاریخ، ۲۴ تیر ۱۳۹۶
•    سخنرانی در نشست مقتل و روایت ادبی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۹۵/۸/۲۳
•    فره ایزدی در یشتها و شاهنامه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۹۵/۶/۲۷
•    هویت یابی و علم تاریخ، سخنرانی در هم اندیشی دانشجویان اراک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۹۴/۹/۴
•    مفهوم ظل الله در متون تاریخی ایران دوره میانه، پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۴
•    مفهوم پادشاهی و سلطنت در ایران باستان و ایران میانه؛ پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شهریور ۱۳۹۴
•    نقد و بررسی کتاب جنسیت در آراء اخلاقی، گروه مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۲۹ دی ۱۳۹۳.
•    تاریخ نگاری غدیر در منابع تاریخی قرن۷ تا ۱۰ هجری، مرکز تحقیقات امام علی (ع)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهر۱۳۹۳
•    زن و جنسیت مونث در سیره نبوی و مبانی قرآنی آن، پژوهشگاه علوم انسانی، گروه مطالعات زنان، شهریور ۱۳۹۳
•    سخنرانی در همایش تشکل‌های مردم نهاد و زنان در استانداری استان گلستان، خرداد ۱۳۹۳
•    بازتعریف مفاهیم سیاسی دوره میانه؛ سخنرانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۴
•    «تعالیم غزالی در باب زنان و مقایسه رویکرد وی با سیره پیامبر»، سخنرانی در پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۹۳/۰۲/۰۱
•    نشست «تبیین فرهنگ سیاسی امام علی (ع) بر اساس تحلیل روایات منابع تاریخی؛ بررسی موردی حکمیت»، پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی، ۴ خرداد ۹۲
•    نقد و بررسی کتاب «شهر و روستا در سده‌های میانه تاریخ ایران»، سرای اهل قلم، ۱۵ مرداد ۱۳۹۱
•    سخنرانی در دانشگاه علم و فرهنگ؛ تحت عنوان «جشن اسفندگان؛ زمین و مهر مادری»، ۸ اسفند ۱۳۹۰
•    سخنرانی در همایش هفته پژوهش منطقه ۱۸ با عنوان «آسیب شناسی پژوهش در سیستم آموزشی ایران» آذر ۱۳۸۸

ترجمه
•    Russians Choice Should Provide For Liberty of Action. Author: Burdachev
•    An Emerging Russian- Iranian Alliance? Author: Mark N.katz

طرح پژوهشی
•    مجری و سرپرست «تطور تاریخی مفاهیم سیاسی ایران دوره میانه» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پایان ۱۳۹۳
•    همکار طرح پژوهشی «صحابیات؛ زنان صحابی پیامبر»، ۱۳۹۳-۱۳۹۲
•    مجری طرح پژوهشی «تاریخ نظامی ایران»؛ مجری دو بخش از طرح کلان ملی تاریخ نظامی ایران از حمله اعراب تا پایان غزنویان، پایان ۱۳۹۳
•    مجری طرح «پادشاهی و سلطنت در تاریخ ایران از باستان تا پایان دوره میانه» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آغاز ۱۳۹۳
•    مجری طرح «تحول سنت اندرزنامه نویسی در ایران از باستان تا پایان دوره میانه»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1395
•    مجری طرح پژوهشی «ظل اللهی درتاریخ ایران؛ دوره مغول»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1396

کرسی نظریه پردازی

•    کرسی نظریه سیاسی سلطنت در سده‌های میانه، انجمن ایرانی تاریخ و گروه تاریخ سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند۱۳۹۴
•    کرسی ترویجی و ارائه و نقد ایده علمی؛ باور فره ایزدی و نظام ظل اللهی در تاریخ ایران؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۰ خرداد ۱۳۹۵

نقد کتاب

•    نقد کتاب جنسیت در آراء اخلاقی از قرن سوم پیش از میلادی تا قرن چهارم هجری، اثر فاطمه صادقی، شورای بررسی و نقد متون دانشگاهی؛ گروه تاریخ، 1396
•    نقد کتاب سلجوقیان از آغاز تا فرجام اثر ابوالقاسم فروزانی، شورای بررسی و نقد متون دانشگاهی؛ گروه تاریخ، 1397

کسب تقدیرنامه

•    تقدیر بمناسبت طراحی پیش‌ نویس اولیه الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی، از سوی ریاست انجمن ایرانی تاریخ، ۱۳۹۱
•    تقدیرنامه از ریاست پژوهشگاه علوم انسانی اسفند ۱۳۹۲
•    تقدیرنامه از استانداری استان گلستان؛ معاونت فرهنگی و اجتماعی، تیرماه ۱۳۹۳
•    تقدیرنامه از ریاست پژوهشگاه علوم انسانی به مناسبت غدیر پژوهی؛ مهر ۱۳۹۳
•    تقدیرنامه از شهرداری، شورای شهر و سازمان زیباسازی شهر کرج بمناسبت نخستین نشست هویت اسلامی ایرانی شهز کرج؛ تیر۱۳۹۲
•    تقدیرنامه از انجمن ایرانی تاریخ بمناسبت همکاری با انجمن ۱۳۹۲
•    تقدیرنامه از انجمن ایرانی تاریخ بمناسبت همکاری با انجمن ۱۳۹۳
•    تقدیرنامه از ریاست انجمن ایرانی تاریخ بمناسبت ارتقای کمی و کیفی مجله مطالعات تاریخ فرهنگی ۱۳۹۱
•    تقدیرنامه از ریاست انجمن ایرانی تاریخ بمناسبت ارتقای کمی و کیفی مجله مطالعات تاریخ فرهنگی ۱۳۹۳
•    تقدیرنامه از از ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مرکز امام علی(ع) بمناسبت دومین همایش علی پژوهان اردیبهشت ۱۳۹۳
•    تقدیرنامه بمناسبت کسب رتبه A مجله مطالعات تاریخ فرهنگی از سردبیر و دریافت تقدیرنامه از کمیسیون نشریات وزارت علوم برای انجمن ایرانی تاریخ، تیر ۱۳۹۴
•    تقدیرنامه از ریاست پژوهشگاه و مرکز تحقیقات امام علی پژوهشی، مهر ۱۳۹۴
•    تقدیر از سوی ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ۱۳۹۴
•    تقدیرنامه از ریاست انجمن ایرانی تاریخ بمناسبت فعالیت در هیات مدیره دوره سوم انجمن، خرداد ۱۳۹۵
•     تقدیرنامه از ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ۱۳۹۵
•    تقدیرنامه از دبیر علمی همایش تاریخ، پژوهش و نقد متون، اسفند ۱۳۹۵
•    تقدیرنامه از دبیر علمی همایش نقد آرا صاحبنظران پیرامون مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران، اردیبشهت ۱۳۹۶
•    تقدیر نامه از نخستین جشنواره جایزه جهانی امام علی پژوهی، شهریور 1396
•    تقدیرنامه از رئیس پژوهشکده تاریخ بخاطر فعالیت موثر در گروه تاریخ سیاسی 1395
•    تقدیرنامه از رئیس پژوهشکده تاریخ بخاطر فعالیت موثر در گروه تاریخ سیاسی 1396
•    تقدیرنامه از هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ بخاطر فعالیت موثر در کسب رتبه A برای انجمن ایرانی تاریخ در سالهای 94؛ 95 و 96.

عضویت در انجمن‌ها

•    بازرس انجمن ایرانی تاریخ، تیر ۱۳۹۲ تا خرداد 1395
•    عضو هیات رئیسه انجمن ایرانی تاریخ دور سوم ؛ دی ۱۳۹۳ تا خرداد 1395
•    عضو هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ؛ دور چهارم خرداد ۱۳۹۵ تاکنون
•    عضو پیوسته انجمن ایرانی تاریخ، مهر ۱۳۸۸
•    عضو پیوسته انجمن ایرانی تاریخ اسلام، مهر ۱۳۹۰
•    بازرس انجمن ایرانی تاریخ اسلام، مهر ۱۳۹۰ تا 1395

عضویت در قطبهای علمی

•    عضو هسته قطب علمی جامعه و امنیت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1396

مسئولیت اجرایی و علمی

•    مدیر گروه پژوهشی تاریخ سیاسی پژوهشکده تاریخ شهریور 1397
•    عضو کمیته تدوین برنامه راهبردی دوم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1397
•    دبیر شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده تاریخ، تیر 1397
•    دبیر هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ ۱۳۹۵- ۱۳۹۶
•    عضو شورای همکاریهای علمی پژوهشگاه؛ نماینده پژوهشگاه علوم انسانی در انعقاد تفاهم نامه با شهرداری تهران بخش آموزش، ستاد توانمندسازی زنان و همایش بین المللی زنان و زندگی شهری، خرداد ۱۳۹۵
•    سرپرست گروه تاریخ سیاسی پژوهشکده تاریخ ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مرداد ۱۳۹۴.
•    عضو شورای پژوهشی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شهریور ۱۳۹۴.
•    مشاور و عضو گروه تاریخ انتظامی پژوهشگاه علوم انتظامی ستاد فرماندهی ناجا، اردیبهشت ۱۳۹۴
•    دبیر کانون دانش آموختگان تاریخ دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت ۱۳۹۴
•    عضو کارگروه طرح و اجرا، انجمن ایرانی تاریخ، اردیبهشت ۱۳۹۴.
•    عضو هیئت مدیره شورای صنفی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن ۱۳۹۳
•    عضو هیئت اجرایی کانون دانش آموختگان دانشگاه شهید بهشتی، اسفند ۱۳۹۳
•    عضو کمیته علمی هفته پژوهش پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۳ ـ ۱۳۹۴
•    دبیر شورای پژوهشی پژوهشکده تاریخ ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۳
•    دبیر شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده تاریخ ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۳
•    مدیر داخلی فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی؛ انجمن ایرانی تاریخ، مهر۱۳۹۱
•    ویراستاری علمی و ادبی مجله مطالعات تاریخ فرهنگی؛ انجمن ایرانی تاریخ ۱۳۹۱
•    ویراستاری علمی و تنظیم مجموعه چکیده دومین همایش بین المللی سلجوقیان، اسفند ۱۳۹۲
•    عضو کارگروه مدرسان تاریخ علم و فرهنگ و تمدن اسلام؛ شورای هم اندیشی استادان
•    عضو کارگروه و طراح پیش‌ نویس اولیه الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی؛ انجمن ایرانی تاریخ ۱۳۹۱
•    متخصص موضوعی شورای برنامه ریزی درسی تاریخ از شهریور ۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
•    مسئول سایت انجمن تاریخ اسلام، از مهر ۱۳۹۰ تا تیر ماه ۱۳۹۱

همایش‌ها

•    دبیر و رئیس کمیته اجرایی همایش دولت و مردم در تاریخ ایران، گروه تاریخ سیاسی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اردیبهشت ۱۳۹۶.
•    دبیر اجرایی همایش نقد متون تاریخ شورای متون و پژوهشکده تاریخ، اسفند ۱۳۹۵
•    عضو شورای علمی اولین همایش علمی پژوهشی آموزش تاریخ در مدارس، انجمن ایرانی تاریخ، خرداد ۱۳۹۵
•    عضو شورای علمی اولین همایش بین المللی فرهنگ و تمدن سلجوقیان، انجمن ایرانی تاریخ، در آبان ۱۳۹۱
•    عضو شورای علمی دومین همایش بین المللی سلجوقیان، ، انجمن ایرانی تاریخ،اسفند ۱۳۹۲
•    دبیر علمی نشست های تخصصی دومین همایش بین المللی سلجوقیان،، انجمن ایرانی تاریخ، اسفند ۱۳۹۲
•    عضو شورای علمی اولین همایش بین المللی فرهنگ و تمدن سلجوقیان، انجمن ایرانی تاریخ، آبان ۱۳۹۱
•    عضو شورای علمی و اجرایی همایش مورخان و محققان تاریخ اسلام، انجمن ایرانی تاریخ اسلام، اسفند ۱۳۹۰

مجلات و جشنواره

•    عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی ـ آموزشی رشد تاریخ
•    عضو هیأت داوران کمیته علمی هفتمین جشنواره بین المللی بهترینهای پژوهش و نوآوری و کنفرانس علمی مدیریت شهری(جایزه جهانی تهران) ۷ -۸ دی ۱۳۹۳
•    عضو داوران بررسی و نقد کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم بخش تاریخ، چاپ ۱۳۹۳
.
عضو داوران مجلات علمی پژوهشی

•    مجله علمی- پژوهشی پژوهشنامه تاریخ اسلام انجمن ایرانی تاریخ اسلام
•    مجله علمی- پژوهشی مسکویه؛ فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام
•    مجله علمی پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری دانشگاه الزهرا
•    مجله علمی – پژوهشی تاریخ ایران و اسلام دانشگاه الزهرا
•    فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی انجمن ایرانی تاریخ
•    مجله علمی – پژوهشی تاریخ و تمدن اسلام دانشگاه معارف قم
•    مجله علمی – پژوهشی جستارهای تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
•    مجله تحقیقات تاریخ اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
•    مجله علمی ـ ترویجی شیعه شناسی انجمن ایرانی تاریخ اسلام
•    مجله تاریخ ایران اسلامی دانشگاه بین‌المللی قزوین
•    مجله علمی ـ پژوهشی پژوهش‌های تاریخی ایران و اسلام دانشگاه سیستان
•    فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش نامه زنان پژوهشگاه علوم انسانی
•    مجله علمی ترویجی مطالعات ایرانی دانشگاه باهنر کرمان
•    فصلنامه علمی پژوهشی ادب پژوهی دانشگاه گیلان
•    فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه علوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
•    فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
•    فصلنامه علمی ترویجی  تاریخ انتظامی پژوهشگاه علوم انتظامی.
•    فصلنامه علمی - پژوهشی تاریخ پزشکی وزارت بهداشت
•    فصلنامه علمی ترویجی ادبیات و پژوهش‌های میان رشته ای، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
.
مشاوره و راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد

•    مهناز کلوندی، عملکرد مذهبی نخبگان سیاسی دوره سلاجقه تا پایان حکومت محمدشاه، دانشگاه الزهراء (س)، دانشکده ادبیات، زبانها و تاریخ، تاریخ دفاع مهر ۱۳۹۱.
•    احسان اولاد قبادی، «وقف در دوره سلجوقی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ مشاور، تاریخ دفاع: اسفند ۱۳۹۲
•    فتانه صنعتگر «سیاستهای نظامی، سیاسی و فرهنگی غوریان در شرق ایران» دانشگاه الزهرا، مشاور، گروه تاریخ، تاریخ دفاع: اسفند ۱۳۹۲
•    عاطفه کاظمی مجرد «تاثیر تساهل فکری بر پیشرفتهای علمی و مذهبی در دوره سلجوقیان» دانشگاه الزهرا، مشاور، گروه تاریخ دفاع شهریور ۱۳۹۳
•    امینه سبحانی «قدسیت پیامبر از منظر قرآن و منابع تاریخی» دانشگاه الزهرا، مشاور، گروه تاریخ، دفاع مهر ۱۳۹۳
•    عباس رضاپور «روابط ایران و بلژیک»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مشاور، دفاع شهریور ۱۳۹۴
•    راهنمایی پایان نامه فداحسین خامس پناه، «جغرافیای تاریخی دُرح؛ از قرن پنجم تا دوره معاصر»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفاع مهر ۱۳۹۴
•    راهنمایی پایان نامه سجاد فعله گری، «رشد و زوال حلوان از دوره باستان تا قرن هفتم هجری»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفاع ۱۳۹۴.
•    مشاوره پایان نامه محمدرضا امیری، بررسی سیر تکفیر در دوره سلجوقیان و خوارزمشاهیان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفاع مهر ۱۳۹۵.
•    مشاوره پایان نامه ارشد زهره پرنیان، مناظرات دوره خلافت عباسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفاع 1396
•    راهنمایی پایان نامه احمد غیاث، نهادهای تاریخ‎نگاری مطالعه موردی مجله بررسیهای تاریخی ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفاع تیر  ۱۳۹۷
•    مشاوره پایان نامه شبنم جهان میر، اوضاع اقتصادی، سیاسی خوارزمشاهیان، دانشگاه خوارزمی، کارشناسی ارشد، دفاع خرداد 1397
•    راهنمایی پایان نامه آرش آسیایی، مساله مشروعیت در دوره قاجار بر اساس متون اندرزنامه ایی، سیاستنامه ها و منابع تاریخی، کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفاع آبان 1397

راهنمایی و مشاوره رساله‌های دکتری

•    مشاوره پایان نامه دکتری وحید قلیچ، بررسی و تبیین تحول رویکرد مورخان اهل سنت در گزارش واقعه غدیر؛ از سده سوم تا روی کارآمدن صفویه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفاع اسفند ۹۶
•    مشاوره پایان نامه دکتری مونا هاشمیان، مناصب دینی دوره میانه، دانشگاه علوم و تحقیقات، آغاز ۱۳۹۵
•    راهنمایی پایان نامه دکتری مهناز کلوندی، پراکندگی جغرافیایی اقوام کرد در غرب ایران، دانشگاه علوم و تحقیقات، آغاز ۱۳۹۶
•    مشاوره پایان نامه دکتری آقای ساکی، دانشگاه آزاد اسلامی، آغاز 1396
•    مشاوره پایان نامه دکتری خانم کیا، دانشگاه علوم تحقیقات آغاز 1397
•    راهنمایی پایان نامه دکتری آقای رمضانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آغاز 1397

برگزاری کارگاه های آموزشی

•    تهیه و تنظیم مقالات علمی و پژوهشی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، خرداد ۱۳۹۴
•    اصول و ساختار مقاله نویسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شهریور ۱۳۹۴
•    مقاله نویسی بر اساس نقد و شناخت منابع تاریخی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن ۱۳۹۴.
•    مقاله نویسی، و مساله مندی مقالات پژوهشی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۹۵/۶/۲۸
•    مقاله نویسی؛ مساله و نوآوری مقالات پژوهشی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آذر ۱۳۹۵.
•    مقاله نویسی؛ انجمن ایرانی تاریخ، آذر ۱۳۹۵.
•    تدوین گام به گام مقاله علمی – پژوهشی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن ۱۳۹۵
•    مساله و نوآوری در مقالات علمی پژوهشی، پژوهشگاه علوم انتظامی، بهمن ۱۳۹۵
•    تدوین مقاله علمی – پژوهشی، پژوهشگاه علوم انتظامی، اردیبهشت ۱۳۹۶
•    پایان نامه نویسی، خرداد ۱۳۹۶
•    نگارش مقاله علمی – پژوهشی، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، تیر ۱۳۹۶
•    پایان نامه نویسی و استخراج مقاله از آن،
•    مقاله نویسی دانشگاه مازندران، ۳۰/آبان /۹۶
•    مقاله نویسی علمی پژوهشی، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، ۵/۱۱/۹۶
•    اصول و ساختار مقاله نویسی، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی،  22/2/97
•    تدوین گام به گام مقاله نویسی، از 4 خرداد تا 31خرداد
•    نگارش مقاله علمی پژوهشی و شیوه های ارزیابی و داوری، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، 8 آذر 1397
•    روش تحقیق در تاریخ و مساله در پژوهش، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 26 دی 1397.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

•    مدرک کارگاه آموزشی آشنایی با مدل EFQM، مهر ۱۳۸۸
•    کارگاه پژوهش در تاریخ، پژوهشکده تاریخ اسلام، تابستان ۱۳۸۹
•    کارگاه روش تحقیق، پژوهشکده تاریخ اسلام، تابستان ۱۳۹۰
•    کارگاه نشانه شناسی، پژوهشکده تاریخ اسلام، ۱۳۹۰
•    کارگاه روش تهیه و تنظیم مقالات پژوهشی، انجمن ایرانی تاریخ، آذر ۱۳۹۱
•    کارگاه جایگاه فلسفه در دنیای معاصر، دانشگاه معارف اسلامی برگزار کننده دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، ۱۳۹۱
•    کارگاه همایش بین المللی دومین کنگره زبان فارسی، ژانویه ۲۰۱۶.
•    کارگاه مساله در پژوهش‌های اجتماعی، تیر ۱۳۹۶.
•    کارگاه پژوهش‌های هرمنوتیک فلسفی به مثابه مساله تحقیق، تیر ۱۳۹۶.
•    کارگاه آشنایی با آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۵.
•    کارگاه زندگی هدفمند، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۶.
•    کارگاه های 4 گانه تاریخنگاری؛ کنش مورخان، روایت و زبان، تاریخنگاری پسا مدرنیستی و تحلیل گفتمان، 1397.
•    کارگاه مولفه های روش و رویکرد تاریخی، 1397
•    مدرک ICDL مهارتهای کامپیوتر

زبانهای خارجی
•    زبان اول خارجی: انگلیسی
•    زبان دوم: عربی در حد ترجمه متون تخصصی تاریخ

گزیده فعالیت در آموزش و پرورش
•    گذراندن بیش از ۱۰۰۰ ساعت کارگاه دوره آموزش ضمن خدمت تخصصی و عمومی از ۱۳۷۳-۱۳۸۸
•    دریافت ۴۰ تقدیر نامه (از وزیر، مدیرکل، رئیس سازمان، رئیس منطقه و مدیر) بخاطر معلم نمونه، کسب رتبه پژوهشگر برتر، موفقیت‌های آموزشی و پژوهشی، تهیه سئوالات استاندارد، نقد و بررسی کتاب تاریخ ایران، و...
•    شرکت در برگزاری هفته پژوهش در سال تحصیلی ۱۳۸۷
•    شرکت در سخنرانی هی همایشها و کنفرانس‌های علمی دبیران ۱۳۸۴ تا 1388