مهم‌ترین اخبار

گزارش نشست؛ ارمنیان و کردها در سالهای جنگ جهانی اول

گزارش نشست؛ ارمنیان و کردها در سالهای جنگ جهانی اول

ششمین نشست از سلسله نشست های «حیات اجتماعی ایران در سال های جنگ جهانی اول » با موضوع «ارمنیان و کردها در سال های جنگ جهانی اول » با سخنرانی دکتر کارن خانلری و دکتر سیروان خسروزاده در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزارشد. این نشست در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۷ به همت پژوهشکده علوم تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و انجمن ایرانی تاریخ برگزار شد.

ادامه مطلب