درباره ما

با بهره‌گیری از یاری های وزات علوم، تحقیقات و فناوری و در ارتباط باسازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) به منظور شناساندن میراث فرهنگی و معرفی و ترویج فرهنگ کشورهای آسیایی به یکدیگر و به جهانیان، در جهت گردآوری و طبقه‌بندی و انتشار اطلاعات مربوط به کلیه اسناد و مدارک فرهنگی و تشویق و کمک به پژوهش ها و بررسی های فرهنگی و هنری ملل آسیایی و همچنین گسترش تعامل علمی و فرهنگی و هنر میان کشور های آسیای مرکزی به نام مرکز اسناد فرهنگی آسیا در تهران با نام:Asian Cultural Documentation Center For Unesco- Tehran= ACDCUگشایش یافت.

فعالیت های این مرکز به دنبال کنفرانس وزیران فرهنگ کشورهای آسیایی در اندونزی  (1973) و کمیسون های ملی یونسکو در آسیا در دهلی (1975)، در سال 1976 در تهران آغاز و 3 اجلاس 1991 یونسکو بر ادامه فعالیت های مرکز تأکید شد.

 

اهداف مرکز اسناد فرهنگی آسیا:

این مرکز برای دستیابی به اهداف خود فعالیت های ذیل را دنبال می‌کند:

1ـ ایجاد رابطه علمی با یونسکو و مؤسساتی که به نحوی در زمینه فرهنگ آسیا فعالیت دارند.

2ـ پژوهش، بررسی و مطالعه درباره ی اسناد و جلوه‌های فرهنگ ملل آسیایی و کمک به انتشار آثار ارزشمند دانشمندان در این زمینه.

3ـ برگزاری سخنرانی ها، سمینارها، کنگره‌ها و نمایشگاه در زمینه ی فرهنگ آسیا.

4ـ کمک به تربیت پژوهشگران در موارد یاد شده.

5ـ انتشار کتابشناسی ویژه زمینه‌های فرهنگی آسیا.

6ـ دعوت از متخصصان آسیایی به منظور ایجاد و تحکیم روابط و همکاری در زمینه ی اهداف مرکز.

7ـ راهنمایی و کمک به پژوهشگران در زمینه پژوهشهای فرهنگی مربوط به میراث مشترک کشورهای آسیایی به نحوی که به تفاهم و صلح در آسیا کمک کند.

8ـ تشکیل بانک اطلاعاتی به منظور گردآوری و تجزیه و تحلیل و ذخیره اطلاعات مربوط به فرهنگ آسیا

9ـ به انجام رساندن سایر فعالیتها و کوششهایی که مرکز را به شکلی در رسیدن به اهداف خود یاری ‌کند.

 

فعالیت های مرکز اسناد فرهنگی آسیا:

این مرکز در دوران فعالیت خود موفق به اقداماتی گردیده است که اهم آن فعالیت ها به شرح ذیل است:

1ـ مطالعه و بررسی نهادهای مرتبط: به منظور بهره‌گیری از فرآیند امور در سازمانها و نهادهای مرتبط و در نهایت احصای روش هایی که در احیای مرکز مؤثر باشند، ضمن مطالعه و بررسی شرح وظایف و اختیارات نهادهای ذیربط، حضوراً با مسئولیت و کارشناسان ملاقات، تا در خلال معرفی مرکز و استفاده از تجارب و راهنمایی ها، نحوه و توان مساعدت آن ها، مورد بررسی قرار گیرد همچنین تعمیم این روند در مورد مؤسسات و سازمانهای فرامرزی به ویژه در آسیا از اولویت برنامه‌های آینده می‌باشد.

2ـ برگزاری سمینار برنامه‌ریزی فرهنگی آسیا در سال 1355

3ـ برگزاری سمینار تخصصی شبکه اطلاع رسانی فرهنگی در آسیا و اقیانوسیه در سال 1357

4ـ برگزاری نخستین نمایشگاه هنر گرافیک آسیا

5ـ برگزاری نمایشگاه و سمینار تاریخ خط در شرق اسلامی

6ـ فراهم آوردن موجبات برگزاری سمینار نقش فرهنگ اسلامی در شکل‌گیری هویت آسیائی.

7ـ همکاری‌های بین‌المللی: مرکز اسناد فرهنگی آسیا در جهت همکاریهای فرهنگی و ایجاد ارتباط با کشورهای آسیایی، کشورهای آسیای میانه، با همکاریهای متقابل فرهنگی فرهنگ و هنر ملل آسیایی

8- همکاری با میراث ناملموس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری- تحت نظارت یونسکو

9- مرکز ملی مطالعات جهانی شدن در آسیا

10-انتشارات مرکز: در زمینه ی فعالیت های انتشاراتی، مرکز اسناد فرهنگی آسیا موفق به انتشار حدود 39 عنوان کتاب گردیده است. که عبارتند از:

 

 

ناشر

سال چاپ

مترجم

نویسنده

نام اثر

ردیف

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

1357

مسعود رجب نیا

سیرارپی در نرسیسان

ارمنیان

1

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

2537

محمدحسین دانشی، عبدالحسین آذرنگ

اتحادیه بین المللی مراکز( فید) با همکاری یونسکو

اصطلاح نامه علم اطلاع رسانی و علم دکومانتاسیون

2

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

1372

 

علی اکبر خطایی / به کوشش ایرج افشار

خطای نامه ،شرح مشاهدات سید علی اکبر خطایی معاصر شاه اسماعیل صفوی در سرزمین چین

3

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

 

 

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

سازمان های فرهنگی ایران:تارخچه،مبانی،فعالیت

4

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

 

 

 

نیانه تی لوکا

سخن بودا: طرحی از تعلیم بودا بنابر کانون پالی

5

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

 

 

دومینیک سن ویل

راهنمای نمایه سازی مدارک و گسترش اصطلاحنامه توسعه فرهنگی در کشورهای آسیا

6

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

1357

 

محمد هادی علوی شیرازی/ به کوشش محمد گلبن

سفرنامه میرزا حسن خان شیرازی( ایلچی) به روسیه

7

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

 

 

 

شیرین تعاونی(خالقی

کتاب شناسی تاتر وسینما

8

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

 

 

داریوش آشوری

نگاهی به سرزمین، تاریخ، جامعه و فرهنگ چین از دیرینه ترین روزگاران تا

9

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

 

 

ساویتری شیوا لینگاپا

عروسک های خیمه شب بازی و نقش آن ها در اجتماع

10

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

1356

 

مهوش بهنام

فهرست مستند اسامی موسسات و سازمان های دولتی ایران

11

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

2535

 

 

فهرست مقالات فرهنگی (دوره 1، شماره1 )

12

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

1355

 

احمد تابش،محمود رهبر عریانی

فهرست مقالات فرهنگی در مطبوعات ایران ( دوره 1، شماره 3، پاییز 1355 )

13

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

                        

 

ویدا مشایخی

کتاب شناسی موسیقی

15

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

 

 

حسین بنی آدم

کتاب شناسی موضوعی ایران از..تا 1354

16

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

 

 

عباس مافی

کتاب شناسی هنر

17

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

 

 

هوشنگ ابرامی

کتاب و پدیده کم رشدی

18

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

1356

 

مهین دستمالچی

کتاب شناسی رسانه های

20

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

 

 

ژاک برونه

نمایش های سنتی و وسایل ارتباط جمعی در آسیای جنوب شرقی

21

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

 

 

مهناز ملکی معیری

نمایه موضوعی کتاب های اطلاعاتی کودکان و نوجوانان

22

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

 

 

مجموعه مقاله

مجموعه مقاله هنرهای سنتی نمایشی و وسایل ارتباط جمعی در ژاپن ، جمهوری کره و فیلیپین

23

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

 

 

مجید امین موید

هنرهای نمایشی سنتی و وسایل ارتباط جمعی در هند

24

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

1358

ناصر پاکدامن

ژان ویت

اصطلاح نامه توسعه فرهنگی( فارسی، انگلیسی، فرانسه )

25

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

1357

 

داریوش آشوری

تعریف ها و مفهوم فرهنگ

 

26

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

1358

هوشنگ ابرامی

پی یرس باتلر

   جنبه های نظری علم

کتابداری

27

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

 

 

فریدون حاذق

قواعد فهرست نویسی و رده بندی ساده و غیرچاپی

28

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

 

1356

 

عباس حری

شیوه بهره گیری از کتابخانه جهت تهیه مقاله

29

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

1356

 

 

فهرست مقالات فرهنگی در مطبوعات ایران ( دوره دوم، شماره 1-4 سال 1356

30

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

1356

 

احمد تابش،محمود رهبر عربانی با نظر عبدالحسین آذرنگ

فهرست مقالات فرهنگی در مطبوعات ایران ( دوره دوم، شماره 1

31

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

1356

 

احمد تابش

فهرست مقالات فرهنگی در مطبوعات ایران ( دوره دوم، شماره2 ، تابستان 56

32

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

1356

 

احمد تابش

فهرست مقالات فرهنگی در مطبوعات ایران ( دوره دوم، شماره3 ، پاییز1356

33

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

1356

 

احمد تابش

فهرست مقالات فرهنگی در مطبوعات ایران ( دوره دوم، شماره4 ، زمستان1356

34

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

 

 

عباس حری

مراجع و بهره گیری از

 آن ها

35

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

1355

 

احمد تابش

فهرست مقالات فرهنگی در مطبوعات ایران

36

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

1360

 

علی آقابخشی

کتاب شناسی گیلان

37

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

1371

پرویز ورجاوند

آ.بلنیتسکی

خراسان و ماورا النهر (آسیای میانه )

38

نشر اشاره-مرکز اسناد فرهنگی آسیا- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

1391

محمد نجاری- سیاوش مرشدی

بردی کِربابایف

برادران خوشحال

39