گزارش نشست علمی «پیوندهای فرهنگی وادبی ایران وهندوستان»

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۵ کد : ۱۸۱۶۳ آخرین اخبار مرکز
تعداد بازدید:۳۶۶

با همکاری مرکز اسناد فرهنگی آسیا، پژوهشکده زبان و ادبیات و مدیریت همکاری‌های علمی و بین‌المللی پژوهشگاه و نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران نشست علمی «پیوندهای فرهنگی و ادبی ایران و هندوستان» در تاریخ نهم اردیبهشت ۱۳۹۸ برگزار شد.
در ابتدای نشست، دکتر مریم عاملی رضایی، رئیس مرکز اسناد فرهنگی آسیا پس از معرفی سخنرانان طی سخنان کوتاهی به قدمت و سابقه دیرینه و قریب به هزارساله پیوندهای فرهنگی ادبی ایران و هندوستان اشاره کرد و تداوم این پیوندها را لازم دانست.
در ادامه دکتر شیخ اشتیاق احمد، استاد دانشگاه جواهر لعل نهروهند سخنران اول نشست بود که نخست گزارشی از فرایند تدوین کتاب «ادبیات فارسی در هند» ارائه کرد. این کتاب حاصل کار مشترک علمی وی با دکتر جابری‌نسب است که در نمایشگاه بین‏المللی کتاب از آن رونمایی شد. کتاب شامل ۶ مقاله «زبان فارسی در عصر گورگانیان هند»، «شیخ شرف‌الدین احمد یحیی منیری»، «سراج‌الدین علی‌خان»، «نواب صدیق حسن‌خان»، «منشی نولکشور» و «منشی هرگوپال تفته» است که با همکاری پژوهشگران جوان هندی تدوین شده است. دکتر احمد در بخش دوم سخنان خود به سهم ادیبان و دانشمندان هندی در گسترش زبان و ادبیات فارسی در سرزمین شبه قاره هند پرداخت.
سخنران بعدی نشست دکتر ابوالقاسم رادفر بود که به تاریخ حضور زبان فارسی در هند اشاره کرد. وی گزارشی مختصر از حضور فرهنگ ایرانی و زبان فارسی در هند را از عصر غزنویان تا مغولان و گورگانیان عرضه کرد و بر نقش شاعرانی چون رابعه بلخی، عبدالله روزبه النکتی، مسعود سعد سلمان در گسترش زبان و ادب فارسی تاکید کرد.
آخرین سخنران این نشست دکتر نرگس جابری‌نسب، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بود که نخست به فرایند تدوین پنجساله کتاب «زبان فارسی در هند» اشاره کرد و سپس نقش مهم و اساسی صوفیان در تبلیغ زبان فارسی در شبه قاره را یادآور شد. او در قسمت پایانی سخنان خود، به نقد عملکرد سازمان‌ها و ارگان‌های مسئول گسترش زبان فارسی در شبه قاره هند پرداخت.

 

 


نظر شما :