برنامه های مصوب طرح تراز بین الملل پژوهشکده حکمت معاصر

تعداد بازدید:۱۰۷۴

برنامه های مصوب پژوهشکده حکمت معاصر

 

  1. همایش­ های بین­ المللی برگزارشده مصوب هیأت امنا (۱ مورد)
  2. تعداد فرصت های تحقیقاتی و پسا دکتری ارایه شده به محققان و دانشجویان کشورهای خارجی (۲ مورد).
آخرین ویرایش۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷