برنامه های مصوب طرح تراز بین الملل پژوهشکده زبان شناسی

تعداد بازدید:۹۵۵

 

برنامه های مصوب پژوهشکده زبان شناسی

 1. طرح های مشترک تصویب شده (۴ مورد) شاملِ
 • طرح افزودن متون مهم دوران های تاریخی زبان فارسی به پایگاه داده‌های زبان فارسی (همکاری با دانشگاه اوپسالای سوئد)
 • طرح افزودن متون و کتیبه‌های دوران میانه و باستان زبان فارسی به پایگاه داده‌های زبان فارسی (همکاری با دانشگاه‌های رم ایتالیا و دانشگاه‌های آلمان)
 • طرح پردازش خودکار زبان فارسی (همکاری با دانشگاه استکهلم سوئد)
 • طرح فرهنگ‌نگاری و ادبیات تطبیقی زبان‌های فارسی و انگلیسی (همکاری با دانشگاه اکستر انگلستان)
 1. مقالات مشترک با محققان خارجی و متخصصان ایرانی خارج از کشور (۴ مورد).
 2. تعداد فرصت های تحقیقاتی و پسادکتری ارایه شده به محققان و دانشجویان کشورهای خارجی و محققان ایرانی خارج از کشور (۲ مورد). 
 3. چاپ دو بخش از یک کتاب در انتشارات دانشگاه اکسفورد.
 4.  تعداد تفاهم نامه بین المللی اجرایی شده (۷ مورد).  
 5. تعداد نشریه های دارای نمایه های استنادی بین المللی از جمله (ISI) (۱ مورد).
 6. تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه زبان‌شناسی و رایانه (۱ مورد).
 7.  مشارکت در انتقال دانش فنی/ فناوری انتقال یافته از خارج به داخل کشور (با ارائه گواهی مقام مجاز) (۱ مورد).
 8. تعداد فناوری/دانش فنی/ ارایه خدمات فنی و مشاوره ای به موسسات(بانک داده های پیکره زبان فارسی) (۱ مورد).
 9.  درصد دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارای فرصت های مطالعاتی و تحقیقاتی خارج از کشور (۳ مورد).
آخرین ویرایش۱۸ فروردین ۱۳۹۷