برنامه های مصوب طرح تراز بین الملل پژوهشکده تاریخ

تعداد بازدید:۹۴۳

 

برنامه های مصوب پژوهشکده تاریخ

  1. طرح های تحقیقاتی مشترک با محققان خارجی(طرح پژوهشی با عنوانِ«مساله انتقال فرهنگی به جوامع اسلامی در پرتو ترجمه های قرن نوزدهم»).
  2. تعداد مقالات مشترک با محققان خارجی و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور(۲ مورد).
  3. تعداد همایش های بین المللی برگزار شده مصوب هیات امنا
  • همایش بین المللی نسخ خطی شورای بررسی متون
  • همایش بین المللی رویکردها و روشها در تاریخ فرهنگی) .
  1. تعداد کتب علمی بین المللی و چاپ فصلی از کتاب های علمی بین المللی با وابستگی سازمانی (نگارش و چاپ ۴ بخش از یک کتاب).
آخرین ویرایش۱۸ فروردین ۱۳۹۷