مطالب مرتبط با کلید واژه

سیده زهرا اجاق


دکتر اجاق: پژوهشکده‌ی مطالعات فرهنگی و ارتباطات به‌عنوان بازوی پژوهشی رشته‌ی ارتباطات کشور در نظر گرفته است

پژوهشکده‌ی مطالعات فرهنگی و ارتباطات یکی از پژوهشکده‌هایی است که مسائل روز عالم رسانه و ارتباطات را دنبال می‌کند و با نگاه خاصی مسائل این عرصه را زیرنظر دارد. در این شماره از خبرنامه با دکترسیده‌زهرا اجاق سرپرست این پژوهشکده مصاحبه‌ای انجام داده‌ایم که از نظرتان می‌گذرد:

ادامه مطلب