معرفی اعضاء

تعداد بازدید:۱۴۳۸

 

 مدیر گروه فاطمه براتلو

اعضا هیات علمی گروه:

عضو هیأت علمی الهام ابراهیمی

عضو هیأت علمی مژگان روشن نژاد

عضو هیأت علمی نادر سیدکلالی

عضو هیأت علمی فرزانه میرشاه ولایتی

 

کارشناس گروه : حسام الدین فضائلی

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۴۰۱