شورای بین‌الملل

تعداد بازدید:۴۹۰

شورای بین ‌الملل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • اهداف و ضرورت‌ها شورای بین‌الملل؛
 • سیاست‌گذاری و تبییناقدامات ضروری و بایسته به منظور بین‌المللی‌سازی فعالیت‌های علمی پژوهشگاه
 • تصویب و ابلاغ فعالیت‌های بین‌المللی جاری و در دست اقدام (تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها، نشست‌ها و کارکاه‌ها، همایش‌ها و کنفرانس‌ها، سفرهای بین‌المللی و نظایر آن)
 • نظارت و ارزیابی اقدامات دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی
 • بررسی گزارش‌های ارائه شده مدیر دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی (گزارش طرح تراز بین‌الملل، گزارش کمیته‌ها، گزارش عملکرد و نظایر آن)

 • جلسات برگزار شده شورای بین‌الملل

نخستین جلسه شورای بین‌الملل در تاریخ 11/02/1396 برگزار شده است و تا کنون 9 جلسه شورا تشکیل شده که به دلیل تغییر مدیریت صورتجلسات دوم تا چهارم مفقود و در فهرست نیامده است.

ردیف

جلسه

تاریخ

مصوبات و موضوات مطرح شده

1

اول

11/02/1396

 • ارائه برنامه عملیاتی برای دفتر همکاری‌های علمی بین‌الملل
 • ایجاد سایت انگلیسی
 • توانمندسازی اعضا هیات علمی برای نگارش مقالات ISI
 • آماده سازی برشور دفتر همکاری های علمی بین‌المللی

2

پنجم

13/11/1397

 • ارائه برنامه سرپرست جدید مدیریت روابط و همکاری‌های علمی و بین‌المللی
 • تفاهم‌نامه‌ با مراکز علمی و دانشگاه‌های خارج از کشور

3

ششم

18 /12/1397

 • گزارش مختصر نشست‌ رؤسای دانشگاه‌ها برای طرح تراز در وزارت علوم
 • گزارش نهمین گردهمایی مدیران روابط بین الملل در دانشگاه علم و صنعت
 • گزارش کارگروه  اسپانیا در دانشگاه علامه طباطبایی
 • گزارش جلسات کمیته بین الملل
 • بررسی فرآیند فرصت مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی پژوهشگاه
 • تصویب فرآیند ثبت بین‌المللی همایش‌ها

4

هفتم

1/04/1398

 • گزارش فعالیت ها و عملکرد دفتر همکاری های علمی بین المللی در سه ماه گذشته
 • بررسی راهکارهای اجرایی کردن تفاهم نامه های منعقد شده
 • طرح همکاری مشترک و سه جانبه دانشگاه ساپینزا ایتالیا،دانشگاه برلین و پژوهشگاه
 • گزارش دو کمیته بین الملل و موانع و مشکلات
 • گزارش فعالیت‌های انجام شده تاحال حاضرطرح تراز بین الملل
 • بین المللی کردن همایشهای برگزار شده و آتی به دستور ریاست
 • طرح پیشنهادهای همکاری با رایزنی فرهنگی هند در زمینه برگزاری نشست‌های مشترک

5

هشتم

۱۶/۰۹/۹۸

 • برگزاری جلسه‌ای مرتبط با  نلسون ماندلا
 • تاسیس میز ایران‌شناسی
 • پیگیری اسناد مجوز یونسکو برای مرکز اسناد
 • تاسیس میز چین
 • پیشنهاد انتشارات پژوهشگاه به هیات چینی
 • بررسی پروپوزال دانشنامه ایران و چین

6

نهم

03/10/99

 • ارائه گزارش طرح تراز و نقد آن برای ارائه در وزارت علوم
 • بحث دربارۀ فعالیت‌های بین‌المللی که در دوران کرونا در زمینه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و آموزشی امکان پذیر است.

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۰