کارگاه ارتباطات علم برای پژوهشگران

تعداد بازدید:۱۳۴۴

برگزاری کارگاه ارتباطات علم برای پژوهشگران

به همت بخش ارتباطات ، کارگاه ارتباطات علم برای پژوهشگران در روز 18 آبان 1398در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

 محمد السوناتی رمضان، مشاور ارتباطات علمی و روزنامه نگار آزاد علم از بلژیک ، دانش و تجربیات خود را در این کارگاه با حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، روزنامه نگار و دانشگاهیان به اشتراک گذاشت.
در ابتدای این کارگاه السوناتی که اصالتاً اهل مصر است ، تعریف ارتباط علمی را با تأکید بر این نکته بیان کرد که ارتباط علمی ، پلی میان متخصصان و مخاطبان غیرتخصصی به زبانی قابل فهم و ساده است.
وی سپس فرایندهای برقراری ارتباط علمی با افراد غیرمستقیم را توضیح داد و برخی از تمرین‌ها و مثال‌های عملی را به شرکت کنندگان ارائه داد.

آخرین ویرایش۲۳ آذر ۱۳۹۸