کارگاه تاریخ هخامنشی

تعداد بازدید:۱۳۸۶

سه خطابه در تاریخ هخامنشی ؛ تخت جمشید و الواح عیلامی آن (7-3 اردیبهشت 1398)

کارگاه سه روزه دکتر ووتر هنکلمن، دانشیار مطالعات هخامنشی وعیلامی در مؤسسه علمی

 École pratique des hautes études)  ) پاریس :

1. تخت جمشید و زمان: ریشه‌های عمیق الواح باروی تخت جمشید

2. تخت جمشید و فضای سلطنتی : شبکه‌های راه‌ها و ساتراپی‌ها

3. تخت جمشید و منظره آن: تغییر چهره پارسه هخامنشی


 

آخرین ویرایش۲۳ آذر ۱۳۹۸