دیدار پژوهشگران مرکز دین پژوهی دانشگاه بوخوم آلمان

تعداد بازدید:۱۰۵۳

گروهی از پژوهشگران و اعضای هیأت علمی مرکز دین پژوهی دانشگاه بوخوم آلمان به منظور آشنایی با پژوهشگران علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در حوزه دین پژوهی، مطالعات ادیان آسیایی، علم پژوهی و جامعه شناسی دین در روز یکشنبه ۱۹/‏۳/‏۱۳۹۸‬ مهمان جمعی از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه خواهند بود. 

آخرین ویرایش۲۳ آذر ۱۳۹۸