مطالب مرتبط با کلید واژه

پژوهشگاهکتاب

کتاب

کتاب «طراحی و رهبری تحول سازمانی: رهیافتی آینده‌نگر» تألیف ناتان فر، کایل نل، توماس زوئگا رامزوی به همت نادر سیدکلالی و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اخیرا به بهای 71000 هزار تومان منتشر شد.