کارگاه فلسفه علم و تکنولوژی

فلسفه علم و تکنولوژی
۲۸ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۰:۳۲ کد : ۱۹۹۷۸ خبر و اطلاعیه رویدادها کارگاه ها
تعداد بازدید:۹۵۸
کارگاه فلسفه علم و تکنولوژی

کارگاه آموزشی: فلسفه علم و تکنولوژی

دکتر ابوالفضل بازرگان

پژوهشگر، نویسنده و مترجم

انسان همواره به دنبال شناخت بهتر خود، زندگی اطراف و درک هستی بوده هست. آشنایی با حوزه های شناخت و مشخصا حوزه شناخت "علم" که شناختی قابل اثبات است ضروری ست. از طرفی علوم انسانی و اجتماعی به عنوان علوم غیر دقیقه، در مقایسه با علوم طبیعی و تجربی همواره از ضعفی مبتنی بر تنوع و پراکندگی تحلیل، تبیین و پیشبینی برخوردار بوده است. لذا برای به حداقل رساندن درصد خطا، مواجهه "علمی" با مسائل و موضوعات انسانی/اجتماعی از مهمترین دغدغه های جوامع آکادمیک محسوب میشود. از طرفی " تکنولوژی" را قالبا در موضوعات  مورد مطالعه علوم تجربی قرار میدهند و به ابعاد انسانی/ اجتماعی آن کمتر توجه میشود. درک چیستی تکنولوژی و رابطه آن با علم ، تاثیر عمده ای در شناخت ما از زندگی اطرافمان می گذارد

از این روی این دوره با نگاهی دقیقتر و متفاوت به چیستی علم و تکنولوژی و تاثیر آن بر شناخت بهتر ما خواهد پرداخت.

سرفصل ها و محتوای دوره آموزشی :

تعریف، تبیین و بررسی سیر تحول تاریخی فلسفه علم و تکنولوژی با تمرکز بر فلسفه تکنولوژی " هایدگر "

با هدف افزایش دانش نظری حوزه های شناخت و فهم حوزه شناخت علمی

 

 


نظر شما :