دیدار از مجتمع فناوری دانشگاه الزهرا و فضای کار اشتراکی کارمانا

۱۷ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۹:۳۰ کد : ۱۹۲۶۶ خبر و اطلاعیه رویدادها دیدارها
تعداد بازدید:۴۵۰

 

حاضرین: آقای دکتر نادر سیدکلالی، مدیر مرکز نوآوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

آقای حمید هنرکار، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری رایان ونچرز

آقای پرهام خلیلی، منتور و مشاور سرمایه گذاری و تأمین مالی نوآوری

آقای مهدی صالحی، کارشناس مرکز نوآوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مورخ 1/11/1398

در ابتدای جلسه دکتر سیدکلالی توضیحاتی در مورد تاریخچه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دادند و به عزم پژوهشگاه برای راه اندازی مرکز نوآوری علوم انسانی و اجتماعی اشاره فرمودند. ایشان سپس برنامه های مرکز را تشریح فرمودند و درخصوص فرصت های همکاری میان این دو مرکز توضیحاتی دادند.

در ادامه آقای حمید هنرکار توضیحاتی درخصوص تاریخچه مجتمع فناوری دانشگاه الزهرا دادند و فضای کار اشتراکی کارمانا را معرفی نمودند. سپس درخصوص فرصت های همکاری ابراز علاقه کردند و ظرفیت هایی را تشریح نمودند.

در ادامه از مجتمع فناوری و کارمانا بازدید شد و با نمایندگان برخی از شرکت های مستقر و تیم های استارتاپی گفتگو شد.

 

 

 

 

 


نظر شما :